Aktualności

Jak wygląda kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

Ruszyła kampania do Parlamentu Europejskiego. Reprezentantów wybierzemy 26 maja. Warto poznać cały kalendarz wyborczy, aby nie przegapić ważnej daty, np. terminu ogłoszenia kandydatów lub załatwienia formalności uprawniających do głosowania poza miejscem zameldowania. Kalendarz informuje, jak przygotować się do uczestnictwa w wyborach.

             LUTY

 • 25 lutego zarządzenie wyborów przez Prezydenta PR; początek kampanii wyborczej

            KWIECIEŃ

 • 8 kwietnia upływa termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej:
  a) przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
  b) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego
  c) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 • do 11 kwietnia komisarz wyborczy może na wniosek wójta lub rady gminy zmienić siedzibę obwodowej komisji wyborczej
 • do 16 kwietnia okręgowe komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia list kandydatów startujących w wyborach
 • do 22 kwietnia należy utworzyć odrębne obwody głosowania w miejscach takich jak: szpitale, domy studenckie, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty
 • do 26 kwietnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej informację o obwodach głosowania, siedzibach, lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

            MAJ

 • do 6 maja:
  a) w przypadku obwodów głosowania za granicą konsulowie informują o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  b) komisarz wyborczy ma obowiązek poinformować wyborców o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania przez pełnomocnika. Informacje te są przekazywane pocztowo w postaci druku
  c) komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze
  d) gmina sporządza spis wyborców (w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca zamieszkania wyborców)
 • 6 maja-20 maja – w tym okresie każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy sporządzającej spis wyborców, czy został w nim uwzględniony
 • 11 maja-24 maja rozpowszechnianie nieodpłatne w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych komitetów wyborczych
 • do 13 maja wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju (w tym przy użyciu nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a)
 • do 17 maja wyborca niepełnosprawny składa u wójta gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 21 maja wyborca może składać wniosek do dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (informacja ważna dla przebywających stale lub czasowo poza miejscem zameldowania)
 • do 21 maja osoba kierująca jednostką, w której tworzy się odrębny obwód głosowania, przekazuje do urzędu gminy wykaz osób uprawnionych do głosowania w tej jednostce
 • do 23 maja wyborca głosujący za granicą ma prawo zgłoszenia konsulowi wniosku o dopisanie do spisu wyborców
 • do 24 maja wyborca może uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
 • 24 maja, godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej
 • 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce
 • /batory.org.pl/

Powiązane artykuły

Back to top button