Aktualności

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XIV Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Tegoroczna edycja zatytułowana jest: „Moja EkoRodzina”.

Do udziału w Konkursie zaproszone są małopolskie rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, rodziny zastępcze specjalistyczne, a także rodzinne domy dziecka.

W roku bieżącym zaproponowana tematyka ma na celu pobudzenie świadomości ekologicznej i zachęcenie do podejmowania świadomych działań chroniących środowisko naturalne w duchu Eko Małopolska. Tematyka prac może dotyczyć w szczególności:

  • Zachęcać do ekologicznego stylu życia w domu, szkole, najbliższym otoczeniu, na wycieczkach, poprzez ukazanie jego różnorodnych form (np. segregacja śmieci, ekologiczne pranie, stosowanie naturalnych opakowań).
  • Podkreślać wagę proekologicznego stylu życia dla utrzymania środowiska naturalnego
    w dobrym stanie.
  • Zachęcać do dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze Małopolski poprzez
    w szczególności ukazywanie jej naturalnego piękna i zagrożeń wynikających z działalności szkodliwej dla środowiska.

Prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Moja EkoRodzina”) w terminie do 12 maja 2021 r.

Powiązane artykuły

Back to top button