Aktualności

Podpisano umowę na dostawę nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęki

We wtorek 27 lutego br., w Remizie OSP Łęki podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Zakup i dostawa średniego wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem niskoemisyjnym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach”. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma WISS SAMOCHODY SPECJALNE z Bielska-Białej. Wartość umowy to kwota 1 milion 947 tysięcy 705 złotych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 miliona 611 tysięcy 314 złotych. Termin wykonania zamówienia to 190 dni od dnia podpisania umowy. Nowy wóz strażacki spodziewany jest w jednostce na przełomie sierpnia i września.

W ramach umowy dostarczony zostanie fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania typ DC09. Jest to pojazd z napędem 4×4, napędzany silnikiem o mocy maksymalnej 360 KM. Samochód wyposażony będzie w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, autopompę pożarniczą dwuzakresową, automatyczny dozownik środka pianotwórczego. Do tego w ramach układu wodno-pianowego zainstalowane m.in. zostaną: wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia z prądownicą wodno-pianową oraz dachowe działko wodno-pianowe. Dodatkowo pojazd posiadać będzie pneumatycznie wysuwany, obrotowy maszt oświetleniowy z reflektorami LED. Na pojeździe zamontowane zostanie wyposażenie podręczne, tj. m.in.: pilarka, przecinarka, prądownica, kurtyna wodna, turbowentylator, agregat prądotwórczy.

Umowę ze strony zamawiającego – Gminy Borzęcin podpisali: Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin oraz Joanna Baczyńska Skarbnik Gminy, a ze strony wykonawcy Bartosz Ficoń – Kierownik Sprzedaży Krajowej firmy WISS SAMOCHODY SPECJALNE.

W uroczystości wzięli udział: Druhny i Druhowie OSP Łęki z Prezes jednostki Aleksandrą Grucelą, Wiceprezesem Pawłem Kołodziejem i Naczelnikiem OSP Krzysztofem Wojasem na czele, Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Zastępca Wójta Gminy Borzęcin Tadeusz Żurek, Skarbnik Gminy Borzęcin Joanna Baczyńska, Inspektor ds. zamówień publicznych w UG Borzęcin Marta Latocha, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ciochoń, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, reprezentująca miejscowość Łęki Radna Rady Gminy Borzęcin Maria Kamysz oraz Sołtys Wsi Anna Koczwara.

– Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciechowi Skruchowi za konstruktywną współpracę z samorządem Gminy Borzęcin, która owocuje m.in. bardzo ważnymi inwestycjami w bezpieczeństwo Mieszkańców. Dzięki rekomendacji i wsparciu naszych działań ze strony Panów Posła i Wiceprzewodniczącego pozyskaliśmy środki w ramach których kupujemy nowy samochód, sprzęt i umundurowanie dla OSP Łęki oraz modernizujemy wielofunkcyjny obiekt służący mieszkańcom i strażakom – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

To kolejny pojazd, który trafi do miejscowej OSP. W grudniu 2023 roku, jednostka wzbogaciła się o lekki samochód ratowniczo – gaśniczy. Ponadto za kilka tygodni ruszą prace budowlane związane z przebudową i rozbudową remizy, w wyniku czego powstanie funkcjonalny obiekt wielofunkcyjny. Nowy budynek zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2025 roku.

Powiązane artykuły

Back to top button