Aktualności

W Brzesku powstanie skatepark

Burmistrz Brzeska podpisał dziś umowę na budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku z wykonawcą firmą Techramps sp. z o. o. sp. k. z Krakowa.

Obiekt będzie wybudowany w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku”.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
• Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
• Budowę skateparku betonowego w technologii betonowej monolitycznej wylewanego na mokro metodą torketowania,
• Dostawa i montaż elementów małej architektury,
• Dostawa i montaż regulaminu,
• Dostawa i montaż lamp solarnych,
• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
• Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków programu Polski Ład po wcześniejszym
uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym – 1 szt.

Skatepark powstanie w obrębie ulic: Ks. S. Pękały i Hugo Kołłątaja

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button