Aktualności

Wojsko Polskie w Brzesku

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej miał w tym roku w Brzesku wyjątkowy przebieg. Mieszkańcy gminy Brzesko mogli po raz pierwszy w historii uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji tego Święta, w którym udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, Dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowódca Komponentu Lądowego gen. broni Adam Joks, Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Studziński oraz Dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej płk Grzegorz Grodzki.

Punktualnie o godzinie 1000 zabrzmiał na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku Marsz Generalski, po czym gen. broni Adam Joks zameldował wicepremierowi gotowość asysty honorowej do uroczystego apelu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Asystę pełniły kompania honorowa 5. pułku dowodzenia im. Gen. Dyw. Władysława Hallera, poczet flagowy, krakowska Orkiestra Wojskowa i posterunek honorowy. Po przeglądzie pododdziałów dokonanym przez ministra obrony narodowej, przy dźwiękach hymnu Polski nastąpiło podniesienie flagi na maszt.   

Po powitaniu gości przez burmistrza Tomasza Latochę przemówienie wygłosił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier przypomniał dwie najważniejsze przyczyny, dla których właśnie 2 maja obchodzimy to święto. Pierwsza z nich to upamiętnienie dnia, w którym polscy żołnierze w 1945 roku zatknęli biało-czerwone flagi na Kolumnie Zwycięstwa i Reichstagu w Berlinie. Druga wiąże się z czasami PRL-u, kiedy to władze komunistyczne nakazywały ściągać polskie flagi zawieszone na 1 maja, by nie były widoczne podczas zniesionego wówczas Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

– Biało-czerwona flaga jednoczy. Pokazuje nam, skąd jesteśmy. To zaszczyt nosić ją na polskim mundurze. Biało-czerwona wymaga szacunku – podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz

– Mamy różny sposób patrzenia na rzeczywistość, ale łączy nas Polska i biało-czerwona flaga, którą podnosimy nie tylko w czasach triumfu. Nie będzie szczęścia i dobrobytu, jeśli będziemy się wiecznie kłócić – nawiązywał do aktualnej sytuacji politycznej.

Minister odniósł się także do naszych sojuszy. 1 maja świętowaliśmy 20-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej, w marcu tego roku minęło 25 lat, od kiedy nasz kraj należy do Paktu Północnoatlantyckiego.

– Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do wstąpienia do NATO – mówił wicepremier, podkreślając przy tym znaczenie dowództwa i żołnierzy Garnizonu Krakowskiego – Członkostwo w Unii Europejskiej i NATO to racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki tym sojuszom mamy pozycję, z której możemy być dumni.

– Wszystkie nasze sojusznicze zobowiązania wypełnimy – zapewniał, dodając – Strategia NATO polega na odstraszaniu i obronie, nigdy na ataku. Dziś naszym najważniejszym zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniającej się cywilizacji śmierci.

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, iż 2 maja obchodzony jest również (od 2002 roku) Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Podkreślił, jak ważne jest utrzymywanie więzi ze środowiskami rodaków rozproszonych po całym świecie. Zaznaczył, że patriotyzm to odpowiedzialność, odwaga i obowiązek. Nie można go okazywać jedynie przez odśpiewanie hymnu i wywieszeniu flagi podczas świąt państwowych, ale pielęgnować każdego dnia poprzez właściwe postawy i zachowania.

Brzesko, jako miejsce zorganizowania uroczystości o wymiarze ogólnopolskim, nie zostało wybrane przypadkowo. – To mała Ojczyzna, mająca  swoją bogatą historię, tradycje i wspaniałych mieszkańców, którzy tworzą wspólnotę. Potrzebna jest nam dobra współpraca z lokalnymi samorządami, które służą rozwojowi. Brzesko rozwija się dynamicznie, tworzy infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi w każdej dziedzinie życia społecznego. Najlepszym dowodem na dostrzeżenie tych zalet jest propozycja, aby to właśnie w tym mieście odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości z okazji Święta Flagi Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył okolicznościowe ryngrafy za wkład w rozwój Garnizonu Krakowskiego i 6. Brygady Powietrznodesantowej.

Wyróżnienia otrzymali: Krystyna Kwiatkowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Józef Lasota, Jerzy Miller, Ireneusz Raś, gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek, gen. broni w st. spocz. Edward Gruszka, gen. dyw. w st. spocz. Piotr Patalong,  gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Tworkowski, gen. bryg. Michał Strzelecki, płk Marcin Studziński, płk Piotr Wiatrowski, ppłk Piotr Szołomicki oraz mjr Jacek Zoń.    

Ostatnim akcentem tego historycznego wydarzenia było złożenie, przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, wojewodę małopolskiego Krzysztofa Klęczara, burmistrza Tomasza Latochę, generała broni Adama Joksa oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusza Rasia, wieńca na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza.

W godzinach popołudniowych odbył się piknik, podczas którego miała miejsce prezentacja sprzętu wojskowego, na zieleńcu przy budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego ustawiły się stoiska promujące Wojsko Polskie, serwowano też prawdziwą żołnierską grochówkę. Zaproszeni goście i burmistrz Brzeska rozdawali mieszkańcom biało-czerwone flagi.

Powiązane artykuły

Back to top button