Aktualności

11 projektów nagrodzonych w 5. edycji konkursu grantowego

Znamy już zwycięzców piątej edycji konkursu grantowego organizowanego w ramach programu „Po stronie natury”. W tym roku jury wybrało 11 zwycięskich projektów spośród ponad 400 nadesłanych wniosków. Instytucje i placówki zajmujące się edukacją ekologiczną, mogły ubiegać się o przyznanie grantu w wysokości do 10 tysięcy złotych. W puli konkursu grantowego znajdowało się 100 tysięcy złotych.

Aby ubiegać się o grant należało przygotować projekt mający na celu poszerzenie wiedzy o ochronie przyrody oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. Jak co roku najwyżej ocenione zostały inicjatywy propagujące aktywną edukację prowadzoną w terenie i pomysły odpowiadające na lokalne potrzeby. Zwycięskie projekty charakteryzowały się nie tylko poprawnością merytoryczną i formalną, ale także ciekawym ujęciem i innowacyjnymi metodami ich realizacji. Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego i śląskiego.

Poprzez program „Po stronie natury” wspieramy ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną w Polsce. Dzięki czterem edycjom konkursu grantowego udało się zrealizować aż 89 lokalnych inicjatyw. W tym roku wsparcie otrzyma 11 kolejnych podmiotów – mówi Katarzyna Dytrych z Fundacji Nasza Ziemia koordynującej konkurs. Udział w przedsięwzięciu dostarcza jego uczestnikom wielu emocji i wrażeń, które na długo zapadają w pamięć. Inicjatywy podejmowane w ramach programu, to doskonała okazja, żeby zrobić coś dobrego dla przyrody w skali lokalnej, ale także sposób na pokazanie społeczeństwu, że takie działania może podjąć każdy z nas.

Autorami zwycięskich projektów 5. edycji konkursu są placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje przyrodnicze, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Urząd Gminy. To one wykazały się największą skrupulatnością oraz zaplanowały długofalowe działania angażujące do współpracy lokalne społeczności.

Przyznane środki zostaną wykorzystane m.in. na: realizację warsztatów i obozów ekologicznych, budowę arboretów oraz szkolnego ogrodu, służących do celów edukacyjnych, organizację „Pszczelego Miasteczka Edukacyjnego” oraz opracowanie multimedialnej mapy występowania nietoperzy. Projekty zgodnie z założeniami konkursu angażują nie tylko dzieci, ale także rodziców, okolicznych mieszkańców, a nawet placówki szkolne z innych krajów.

 Konkurs grantowy jest nieodłącznym elementem programu „Po stronie natury”, realizowanym niezmiennie od 2009 roku we współpracy trzech partnerów: Żywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasów Państwowych. W efekcie czterech edycji, nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano aż 89 inicjatyw proekologicznych odpowiadających na lokalne potrzeby.

Powiązane artykuły

Back to top button