Aktualności

Nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!”

Zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych.

Konkurs skierowany jest do szerszego niż zwykle grona odbiorców – oprócz młodzieży szkolnej obejmuje swoim zakresem także edukację osób dorosłych.

W ramach konkursu, w poszczególnych blokach tematycznych, realizowane będzie wsparcie polegające na:

  • organizacji różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym -w ramach aktywnej i innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej,
  • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – w ramach edukacji międzyregionalnej,
  • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów – zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar –Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja,
  • aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych – w ramach edukacji ustawicznej,
  • organizacji programów polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (koncepcja mentora): np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego – w ramach intermonitoringu,
  • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach – zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar –Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja,
  • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji – zgodnie z wytycznymi Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar –Małopolanie; Kierunek polityki – Edukacja.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button