Aktualności

40 lat posługi biskupa Władysława Bobowskiego

Bp Władysław Bobowski obchodzi 40. rocznicę przyjęcia święceń biskupich. 23 grudnia 2014 r. minęło dokładnie 40 lat od jego nominacji biskupiej dokonanej przez papieża Pawła VI, zaś 2 lutego przypada dokładna rocznica jego sakry biskupiej udzielonej Mu w tarnowskiej katedrze przez biskupa Jerzego Ablewicza.

            Jubileusz biskupa Bobowskiego będzie obchodzony w sobotę, 31 stycznia br. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w bazylice katedralnej o godzinie 12.00. Do udziału w uroczystościach zostali zaproszeni biskupi Metropolii Krakowskiej oraz biskupi związani z diecezją tarnowską.

            „W sobotę będę dziękował Bogu za dar kapłaństwa i biskupstwa. 40 lat bardzo szybko minęło. Wydaje mi się, że jak człowiek jest zajęty, pracuje i często wyjeżdża w teren to czas szybko płynie. Wygłosiłem ponad 12 tys. kazań, wizytowałem parafie, udzielałem sakramentów. To pracowity czas, ale dający wiele radości, kiedy odczuwa się dużo dobrej woli u kapłanów i  świeckich. Widziałem też jak młodzież garnęła się do Boga, chętnie uczestnicząc w pielgrzymkach i wakacyjnych formach wypoczynku. Teraz na emeryturze też chętnie pomagam.  To jest nasze powołanie, jesteśmy dla ludzi. Doświadczam dużo życzliwości. To też mnie mobilizuje, żeby ludziom służyć na miarę moich możliwości” – mówi bp Władysław Bobowski.

            Biskup Senior jest człowiekiem otwartym, życzliwym, wspiera dzieła charytatywne i ubogich. Bp Władysław Bobowski jest honorowym obywatelem Tarnowa, Ryglic i Gródka nad Dunajcem. Ksiądz Biskup jest także w gronie nagrodzonych Tarczą Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”. 

            Bp Władysław Bobowski przez 35 lat pełnił w diecezji tarnowskiej posługę biskupa pomocniczego, zaś od pięciu lat, jako biskup emeryt, nadal służy swoim doświadczeniem i posługą duszpasterską. W specjalnym komunikacie biskup tarnowski Andrzej Jeż zaprosił diecezjan do modlitwy w intencji Jubilata. „O tę modlitewną pamięć szczególnie proszę tych wszystkich, którym biskup Władysław Bobowski wyświadczył duchowe dobro – głosząc słowo Boże, udzielając święceń, przyjmując profesję zakonną, błogosławiąc związki małżeńskie, udzielając chrztu świętego i bierzmowania, a także wykładając teologię duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie czy też prowadząc rekolekcje” – napisał Biskup Tarnowski.

            Uroczystej Mszy św. jubileuszowej będzie przewodniczył dostojny Jubilat. W uroczystości tej wezmą udział biskupi, przedstawiciele duchowieństwa na czele z księżmi dziekanami, koledzy z rocznika święceń biskupa Władysława oraz kapłani pracujący w różnych instytucjach diecezjalnych.

            „Do udziału w tej niezwykłej uroczystości zapraszamy wszystkich, którym bliska jest osoba księdza biskupa Władysława. Będziemy dziękować Bogu za ten wielki dar, jakim jest osoba bpa Bobowskiego i jego posługa dla naszej diecezji. Będziemy wypraszać potrzebne łaski, szczególnie zdrowie i siły, aby bp Władysław Bobowski, już jako biskup emeryt, nadal mógł pełnić – tak owocnie jak do tej pory to czynił – swoją biskupią posługę dla dobra całej diecezji”– mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

            Uroczystość będzie transmitowana przez Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

            Ks. dr Władysław Bobowski urodził się w dniu 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1957 r. Pracował jako wikariusz w Parafii Ryglice, był katechetą w Tarnowie (1961-1962). Podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (gdzie otrzymał tytuł doktora teologii) oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1969-75), był wykładowcą teologii życia wewnętrznego (1969-99). Mianowany biskupem pomocniczym przyjął sakrę biskupią w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego 1975 r., z rąk ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup troszczył się o stałą formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych, koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin oraz nieprzerwanie przez 30 lat pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Był inicjatorem organizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z  diecezji tarnowskiej, zwanego „Wakacjami z Bogiem”. Dzięki Niemu w diecezji powstała i rozwinęła się, szeroko dziś rozpowszechniona, Dziewczęca Służba Maryjna. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję: Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Młodzieży (1983-94); vice Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, członka Komisji ds. Zakonnych, członka Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

            Hasło biskupiej posługi pasterskiej brzmi: Humanum indivinare, czyli: „To, co ludzkie przebóstwiać”.

Powiązane artykuły

Back to top button