Aktualności

Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń

W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku przystąpiło do II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń. Zrealizowane zostały zadania zawarte w regulaminie Konkursu i szkoła otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły.
Konkurs jest przeprowadzany dla szkół wszystkich stopni przez miesięcznik  Perspektywy Europejskie
Fundacja Państwo Obywatelskie. Jego celem  jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.

Szkole gratulujemy!

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button