Aktualności

Browar Okocim – tradycja, nowoczesność, innowacyjność i odpowiedzialność

  (Dyrektor Browaru – Michał Napieracz)

 

 

Na wczorajszej konferencji prasowej prowadzonej przez Dyrektora ds. komunikacji  Beatę Ptaszyńską-Jedynak oraz Dyrektora browaru – Michała Napieracza, przedstawiono osiągnięcia i aktualną kondycję brzeskiego browaru, wspomniano też o jubileuszu, jaki świętował Browar w ubiegłym roku. 

 

Rok 2015 był dla Browaru Okocim kolejnym rokiem stabilizacji i optymalizacji wykorzystywania dostępnych mocy produkcyjnych. Browar Okocim jest miejscem, w którym pasja i wielopokoleniowe tradycje piwowarskie spotykają się z nowoczesnością, efektywnym zarządzaniem i innowacyjnością w tworzeniu nowości piwnych. W 2015 roku Browar obchodził również 170-tą rocznicę założenia.

2015 był kolejnym stabilnym rokiem dla branży piwowarskiej, która wg. danych Nielsena zanotowała niewielki wzrost wolumenu o 1,4% i wartości o 0,8%. Na rynku piwnym utrzymuje się nadal zainteresowanie piwnymi specjalnościami i piwami smakowymi (beer mixy i radlery). Firma Carlsberg Polska, w skład której wchodzi browar Okocim, zakończyła rok z udziałem ilościowym na poziomie 21,1% (wzrost o 0,9p.p.) i wartościowym 20,4% (wzrost o 0,7p.p.).

Browar Okocim – nowoczesne przedsiębiorstwo

Poczynione w ostatnich latach potężne inwestycje (o łącznej wartości ponad 500 mln zł. w latach 2001 – 2015) pozwoliły osiągnąć optymalne roczne moce produkcyjne na poziomie ok. 4,5 mln hl. Uplasowały one brzeski browar wśród najnowocześniejszych w Grupie Carlsberg oraz w Polsce.  Do większych inwestycji zrealizowanych w 2014 i 2015 należą:

  • nowe maszyny BBT (zbiorniki pośredniczące do piwa),
  • instalacja mixera,
  • wdrożenie nowego, zintegrowanego systemu informatycznego w obszarach utrzymania ruchu, kontroli procesów produkcyjnych, jakości oraz gospodarki materiałowej
  • instalacja EBI czyli Elektronicznego Inspektora Butelek.

 

170 lat tradycji warzenia doskonałych piw

W 2015 roku browar Okocim świętował 170-tą rocznicę powstania. Browar umiejętnie łączy wieloletnią tradycję z najnowszymi rozwiązaniami w branży piwnej i nowoczesnym prowadzeniem biznesu.  

Znakomite tradycje piwowarskie Browaru są źródłem inspiracji dla powstających tutaj piw. Jest to szczególnie ważne gdyż wśród obecnych trendów konsumenckich prym wiodą piwne specjalności. Choć stanowią one wartościowo średnio ok. 2,5%[1] rynku piwa wg. Nielsena, rozwijają się dynamicznie o 10% rok do roku w ujęciu ilościowym i wartościowym. Konsumenci poszukują piw, które swój autentyzm budują na rodowodzie i miejscu pochodzenia. Dlatego specjalności pod marka Okocim takie jak: Porter, Niepasteryzowane i Pszeniczne cieszą się uznaniem konsumentów, zaś marka Okocim Jasne Pełne znajduje się wśród 10 największym marek piwnych w Polsce.

           Piwa warzone w Browarze Okocim są doceniane przez ekspertów piwnych w Polsce i zagranicą.  Dla przykładu, w 2015 roku trzy smaki Okocim Radlerów zajęły trzy medalowe miejsca podczas konkursu Chmielaki Krasnostawskie 2015, Porter Okocimski otrzymał złoty medal European Beer Star, zaś Pszeniczne z Browaru Okocim srebro na Golden Beer Poland.                                        

Browar Okocim – dobry pracodawca

Sprawne działanie browaru Okocim i warzone tam piwa to zasługa zgranego zespołu pracowników. Firma inwestuje w ich rozwój poprzez szkolenia, możliwość udziału w projektach realizowanych w Polsce i krajach, w których działa Grupa Carlsberg. Oferuje również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. W Carlsberg cenimy dobrą atmosferę pracy, w której stawiamy na kulturę przedsiębiorczości, elastyczności, umiejętność sprawnego i szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych. Takie podejście w ostatnich latach zapewniło firmie Carlsberg i browarowi Okocim dynamiczny rozwój i wiele sukcesów.

Obecne bezpośrednie zatrudnienie w browarze i w regionie sprzedaży, wynosi ok. 450 osób, zaś pośrednio browar może tworzyć nawet ok. 4 tysięcy miejsc pracy w powiązanych branżach, takich jak m.in.: rolnictwo, logistyka, usługi, handel detaliczny i gastronomia. Wynika to z szacunków firmy Regioplan, która w 2015 roku przygotowała raport wkładu ekonomicznego Grupy Carlsberg „Economic Contribution Report”, zgodnie z którym 1 pracownik Grupy Carlsberg tworzy 9 miejsc pracy poza firmą, w powiązanych branżach. 

Browar Okocim przyjazny środowisku

W ramach inwestycji, przez lata w browarze wdrożono rozwiązania wykorzystujące nowoczesne techniki ochrony środowiska. Browar Okocim i wszystkie browary Carlsberga w Polsce mogą pochwalić się bardzo dobrymi parametrami w dziedzinie ochrony środowiska zarówno pod kątem zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, a także emisji CO2. Parametry te stawiają polskie browary  w czołówce browarów Grupy Carlsberg.     

Bezpieczeństwo w Okocimiu

Do kluczowych działań adresowanych do pracowników należy budowanie  i wzmacnianie postaw w obszarze bezpieczeństwa pracy, właściwej oceny ryzyka oraz wykorzystywania wiedzy z zakresu BHP i ratownictwa w codziennej pracy. Starania te przyniosły świetne efekty. W 2015 roku w porównaniu do 2014 liczba wypadków spadła o 66%. Minął już również ponad rok, w ciągu którego w dziale produkcji browaru nie zanotowano żadnego wypadku.                

Ponadto, w 2015 roku odbyła się certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmująca ISO9001, ISO14001 i po raz pierwszy system zarzadzania bezpieczeństwem pracy OHSAS18001.  W dalszym ciągu Okocim –  w ramach odpowiedzialności za otoczenie, pracowników i mienie zakładu – będzie przeprowadzał ćwiczenia z udziałem zewnętrznych jednostek ratowniczych.

Pracownicy Okocimia wspierają lokalną społeczność

W 2015 roku pracownicy browaru Okocim wykonali, w ramach II edycji programu wolontariatu pracowniczego „InicJaTyWy”, trzy projekty dla społeczności lokalnej:

  1. 1.Łoniowa – zakup ławek i stojaków na rowery oraz współw organizacji spotkań kulturalnych, edukacyjnych.
  2. 2.OSP w Maszkienicach – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy remizie OSP, m.in. montaż nowych drzwi i okien, remont schodów, położenie kostki brukowej (chodnik), splantowanie ogródka, sadzenie trawy i krzewów ozdobnych.
  3. 3.Szlak turystyczny w Lipnicy Murowanej – poprawa atrakcyjności turystycznej części niebieskiego szlaku – obszar leśny w okolicy pomnika przyrody Kamienie Brodzińskiego. Posprzątanie części szlaku, montaż drewnianych ław, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

W pracach udział wzięło 22 pracowników, którzy przepracowali 112 godzin, zaś zainwestowane środki wyniosły ponad 33 tys. złotych, z których część pochodziła od partnerów np. Wójta Gminy Lipnica Murowana, firmy mp.construction, OSP 

Maszkienice, Gminy Dębno, firm: E. i J.Drąg, Trans-Lis-Bet, Betoniarnia Mikołajek, Pałucki, Stow. Folklorystyczne Łoniowa, Koła Gospodyń Włościanki, etc. III edycja programu „InicJaTyWy” została już ogłoszona.    

Plany na przyszłość

W tym roku zaplanowano ukończenie modernizacji oczyszczalni ścieków. Browar musi się także zająć nowym ujęciem wody na Uszwicy. Stary punkt nie spełnia swoich funkcji, jego infrastruktura jest już mocno zużyta a w przypadku suchego lata – nie zapewnia zakładowi odpowiedniej ilości wody. Wraz z jego budową zachowana zostanie ochrona środowiska i przeciwdziałanie powodziowe.

Kolejnym krokiem inwestycyjnym, będzie przygotowanie koncepcji nowego wyjazdu z browaru połączonego bezpośrednio z obwodnicą. W tym roku planowane jest uzyskanie warunków zabudowy. 

Konferencja prasowa :: w Browarze Okocim

Konferencja prasowa :: w Browarze Okocim

Konferencja prasowa :: w Browarze Okocim

Konferencja prasowa :: w Browarze Okocim


Powiązane artykuły

Back to top button