Aktualności

Brzeski szpital ciągle do przodu

Dobiegają końca prace przy budowie lądowiska dla helikopterów sanitarnych przy brzeskim szpitalu. Koszt tej inwestycji to około 1 miliona zł. Na realizację przedsięwzięcia  szpital uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów,  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki zainstalowaniu specjalnego oświetlenia, helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będą mogły przy szpitalu lądować także w nocy. Równolegle z przebudową samego lądowiska wykonane są prace ułatwiające transport pacjenta ze śmigłowca do SOR-u. Pojawi się nowa droga dojścia do płyty lądowiska oraz specjalna,  platforma dźwigowa. Po zakończeniu  inwestycji lądowisko zostanie zarejestrowane w wykazie lotnisk i lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co umożliwi skorzystanie z lądowiska, w razie konieczności, przez śmigłowce Policji, Państwowej Straży Pożarnej  czy śmigłowce rządowe.

Od początku roku wprowadzono nowoczesny system „e-pacjent”. Docelowo system informatyczny pozwoli na stworzenie bazy danych pacjentów SPZOZ, umożliwi  elektroniczny obieg dokumentacji medycznej i elektroniczną archiwizację dokumentów, a w konsekwencji pozwoli uruchomić dla pacjentów sześć  e-usług poprzez Internet, m.in.  usługę Rejestracji pacjenta do poradni specjalistycznych, stomatologicznych i POZ, która pozwoli pacjentom na rejestrację do wybranej jednostki opieki ambulatoryjnej  SPZOZ drogą elektroniczną. Projekt udało  się zrealizować dzięki wsparciu unijnych funduszy. W sumie wprowadzanie systemu będzie kosztowało około 3,5 miliona złotych 75 procent to dotacja  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ubiegłym roku udało się  w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  Likwidacja barier architektonicznych –  wyremontować główne wejście do szpitala oraz  wejścia do Poradni Dzieci Chorych i Dzieci Zdrowych.  W ramach także dofinansowania z PFRON-u w szpitalu odnowiono kilka łazienek dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szpital podjął także wiele działań by pomóc uzależnionym od alkoholu, narkotyków i hazardu. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia  w brzeskim SP ZOZ przeniosła się do nowej siedziby. Dla potrzeb jej działalności wyremontowano pomieszczenia w parterowym budynku wielofunkcyjnym tuż obok szpitala, tak by stworzyć pewnego rodzaju intymność dla tych chorych.  Wraz z Poradnią w nowe miejsce udał się także Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu, który realizuje program terapii osób uzależnionych, mających problem z narkotykami i alkoholem czy hazardem.

Brzeski szpital słynie ze znakomitego oddziału rehabilitacyjnego. Obecnie placówka dzięki pieniądzom pozyskanym z NFZ może także chorych rehabilitować w domu.  Taka forma przeznaczona jest dla chorych, którzy nie porusza się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.  Ta pomoc skierowana jest dla osób po udarach mózgu, uszkodzeniach rdzenia kręgowego a także po złamaniach leczonych operacyjnie.   Od lat placówka poszerza ofertę z zakresu rehabilitacji. Niedawno został uruchomiony Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych. Przede wszystkim przeznaczony jest dla pacjentów, z wadami narządów ruchów po różnego rodzajach urazach, wypadkach, zabiegach operacyjnych, w przebiegu schorzeń reumatologicznych i neurologicznych.
W ramach oddziału wewnętrznego,  otwarto w ubiegłym roku pododdział kardiologiczny, Trafiają tu głównie pacjenci z powiatu brzeskiego, zwłaszcza po przebytych zawałach, po zabiegach na sercu. Chorzy mogą liczyć na szeroką diagnostykę. W przyszłości pododdział będzie rozszerzał wachlarz oferowanych badań i zabiegów. Docelowo będzie tu  28 łóżek,  w tym 5  na odcinku intensywnego nadzoru kardiologicznego,   wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt monitorujący  funkcje życiowe chorego. Wkrótce pododdział kardiologiczny dostanie nowy sprzęt do diagnostyki zaburzeń  rytmu serca, oparty na technologii cyfrowej.  
Rok 2012 przyniósł też zakończenie trudnego – logistycznie, remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do oddziału  zakupiono  bardzo nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki temu, znacznie poprawiła się możliwość diagnostyki pacjentów, a także zwiększyła się skuteczność udzielanej pomocy medycznej. Remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziały Ratunkowego oraz zakup sprzętu odbył się przy wsparciu unijnych środków.  Zakup był w 85 procentach dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Brzeski SOR wyposażony został m.in.  w nowoczesny aparat ultrasonograficzny z kilkoma głowicami. Zakupione zostały trzy aparaty EKG do monitorowania pracy serca, a także siedem nowoczesnych kardiomonitorów, na których lekarze mogą  śledzić pracę serca czy puls pacjenta.  Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiły też nowoczesne respiratory. Do dokładnego dawkowania leków o określonych porach służą dwustrzykawkowe pompy infuzyjne. Do akcji reanimacyjnych przywracających  pracę serca zakupiono trzy defibrylatory. W Oddziale pojawiły się także nowoczesne stoły zabiegowe, łózka do intensywnej opieki medycznej, a także   najnowszej generacji lampy operacyjne.  
Początkiem tego roku została zakupiona głowica do aparatu USG, typ: UST-9123 konweksowa, przeznaczona do  badań diagnostycznych za pomocą ultrasonografu. Głowica ta służy do przeprowadzania badań diagnostycznych narządów jamy brzusznej w tym badań w położnictwie. Diagnostyka ultrasonograficzna jest nieodzowna w rozpoznawaniu wielu stanów chorobowych i niejednokrotnie pozwala na podjęcie działań terapeutycznych ratujących zdrowie i życie. Koszt zakupu wyniósł ogółem  – 31 900,- zł., wsparcie finansowe z PZU Życie wyniosło   – 20 000,- zł. Zakup był możliwy tylko dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button