Aktualności

Burmistrz Brzeska dementuje nieprawdziwe informacje

Urząd Miejski w Brzesku wydał oświadczenie w którym zaprzecza jakoby burmistrz Brzeska utrudniał organizację sobotniej imprezy na boisku sportowym OKS przy ul. Okocimskiej 34. Wypowiedz Dody, która publicznie wyraziła swoją opinię na temat niesprawdzonych informacji, wywołała zdziwienie brzeskich włodarzy, podobnie jak fakt zarzutów ze strony brzeskiego restauratora Kazimierza Kurala. Właściciel restauracji starał się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, podczas majowej imprezy na stadionie.

Dokładna treść oświadczenia:

W nawiązaniu do doniesień prasowych z ostatnich dni informujemy co następuje:
Zdecydowanie zaprzeczamy, aby burmistrz Brzeska w jakikolwiek sposób utrudniał organizację koncertu w dniu 18.05.2012 r..
Zezwolenie na organizację koncertu dla stowarzyszenia Okocimski Klub Sportowy zostało wydane w terminie przewidzianym przepisami prawa.

W sprawie wniosku jednego z brzeskich restauratorów dot. zezwolenia na sprzedaż piwa na obiekcie stadionu sportowego, informujemy z całą stanowczością, że jego załatwianie odbyło się ścisłym związku z przepisami prawa, a także bez zbędnej zwłoki.

Przebieg procedury był następujący:

a) wniosek został złożony 3 dni przed datą imprezy
b) Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje załatwienie wniosku w czasie 30 dni co wymaga jego złożenia z odpowiednim wyprzedzeniem
c) z mocy ustawy do wydania decyzji niezbędnie konieczna jest opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
d) w czasie pozostałym od złożenia wniosku do rozpoczęcia imprezy, nie było możliwe zebranie Komisji a zatem sprostanie wymogom przepisów ustawy
e) z uwagi na treść uzasadnienia wniosku, opracowano w trybie pilnym (w dniu złożenia wniosku) specjalną opinię prawna radcy urzędu , która jednoznacznie wykluczyła możliwość wyrażenia zgody na sprzedaż piwa w rozważanym przypadku.
f) wnioskujący przedsiębiorca o szczegółach załatwienia wniosku został niezwłocznie poinformowany pisemnie, gdzie odpowiedź dostarczono nazajutrz po złożeniu wniosku kurierem urzędu, gdzie zwykle zawiadomienia przesyłane są za pośrednictwem poczty.
Reasumując, oceniamy, że urząd dopełnił wszelkiej staranności w zakresie jakości obsługi wnioskującego klubu jak też i przedsiębiorcy.

Pragniemy podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów sprzedaż piwa na stadionie OKS nie będzie możliwa również w trakcie funkcjonowania „Strefy kibica” planowanej na czas trwania EURO 2012.
Zdumienie budzi zatem deklaracja p. Czesława Kwaśniaka, który zamierza upierać się przy sprzedaży piwa w strefie kibica na stadionie OKS, mimo iż został wcześniej poinformowany o przeszkodach w tym zakresie.
Nijak się to ma do deklaracji o ścisłej, partnerskiej współpracy pomiędzy klubem i gminą składanych podczas spotkań z burmistrzem w ostatnich miesiącach i tygodniach.
Niezależnie od niezrozumiałych , a co szczególnie niepokojące okresowo powtarzanych posunięć prezesa klubu, deklarujemy udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia dla społeczności skupionej wokół Okocimskiego Klubu Sportowego.
Pragniemy jednak zaznaczyć, że współpraca musi bazować na wzajemnym zaufaniu, którego ugruntowanie jest możliwe tylko w codziennej rzetelnej współpracy w poszanowaniu dla obowiązków partnera ale też i przepisów prawa.

Pragniemy zaapelować do prezesa i zarządu klubu – a czujemy tutaj poparcie całej społeczności związanej z klubem – o skupienie się na tym co dla klubu jest teraz najważniejsze, tj. na staraniach o uzyskanie licencji, która pozwoli kibicom podziwiać naszych piłkarzy przy ul. Okocimskiej 34.
Jesteśmy przekonani, że prezes i zarząd klubu jest w stanie skutecznie zabiegać o pozytywną decyzję władz PZPN w tym zakresie.

Z poważaniem, Jerzy TYRKIEL / Zastępca burmistrza Brzeska

Powiązane artykuły

Back to top button