Aktualności

CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST

W marcu 2013 r. Starostwo Powiatowe rozpoczęło realizację projektu pn. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu mają przede wszystkim na celu poprawę funkcjonowania urzędu.

 

W maju rozpoczęły się szkolenia  podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe pracowników Starostwa Powiatowego w Brzesku. Bierze w nich udział około stu urzędników. Szkolenia dotyczą m.in. kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, elektronicznej obsługi klienta, dostępu do informacji publicznej, zamówień publicznych, sprawozdawczości i rachunkowości budżetowej, standardów obsługi klienta. Odbywają się również kursy komputerowe. Oczekiwanym efektem udziału urzędników w szkoleniach jest uzupełnienie kompetencji oraz poprawa skuteczności i wydajności pracy i tym samym poprawa jakości obsługi klientów w urzędzie. Szkolenia potrwają do lipca 2014 roku.

Ponadto uruchomiono dwie nowe usługi na platformie e-PUAP z zakresu ochrony środowiska (geologii), dzięki którym klienci naszego urzędu mogą załatwiać sprawy drogą elektroniczną.

W ramach projektu zostanie również zmodernizowana strona internetowa www.powiatbrzeski.pl. Poprawiona zostanie estetyka wizualna strony, stworzony zostanie wirtualny spacer po powiecie brzeskim i wirtualny urząd. Strona zostanie przetłumaczona na języki obce i dostosowana do potrzeb osób słabowidzących.

 

Ponadto został również zakupiony system do elektronicznego zarządzania dokumentacją, mający na celu usprawnienie pracy urzędu wraz z niezbędnym sprzętem. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt multimedialny do sali szkoleniowo – konferencyjnej.

 

Wszystkie działania mające na celu poprawę funkcjonowania urzędu sfinansowane zostaną w całości ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Borzęcin, Czchów, Dębno i Iwkowa oraz Grupą ERGO sp. z o.o. z Wrocławia – liderem projektu. Budżet projektu wynosi 1.466.288,12 zł z czego dla Powiatu Brzeskiego przypada ponad 300 tysięcy złotych.

Powiązane artykuły

Back to top button