Aktualności

Carlsberg Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Firma Carlsberg Polska dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w dniu 24 maja 2016 roku. Stanowi to wyraz poparcia dla aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, prowadzania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

 

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją w zakresie wprowadzenia zakazu dyskryminacji i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Jest także wyrazem gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w działania promujące ideę różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Zasady poszanowania etyki w biznesie, praw człowieka i praw pracowniczych, a także tworzenia kultury różnorodności są elementami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności Carlsberg Polska – podkreśliła Izabela Wejcht, CSR & PR Manager Carlsberg Polska.

 

Firma dąży do zapewnienia swoim pracownikom przyjaznego środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać oraz do utrzymania wysokich standardów uczciwego, przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. Dlatego zarówno na poziomie zarządczym, procedur i wewnętrznych regulacji oraz codziennej praktyki, są wprowadzane w życie postulaty równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, język, wyznanie, przekonania, pochodzenie, cechy osobowe, stan zdrowia, czy wiek.  

 

Przystąpienie do grona sygnatariuszy jest potwierdzeniem działań prowadzonych w obszarze różnorodności, które są realizowane w firmie na poziomie globalnym i lokalnym od wielu lat. W Carlsberg istnieje ogólnodostępny dla wszystkich pracowników Kodeks Etyki, dokument regulujący prawa człowieka oraz prawa pracownicze („Labour & Human Rights Policy”), działa Rzecznik Etyki, jak również system Whistleblower umożliwiający zgłaszanie zachowań nieetycznych.

 

Uznajemy, że akceptowanie różnic między ludźmi jest naczelną zasadą współżycia społecznego, również w środowisku biznesowym. Praca oparta na różnorodności daje najlepsze rezultaty, przyczyniając się do wspólnego sukcesu firmy, budowania przyjaznej i pełnej tolerancji atmosfery pracy  
i tym samym satysfakcji pracowników  – podkreśliła Małgorzata Milczarek, dyrektor ds. personalnych Carlsberg Polska.

 

Karta Różnorodności jest koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod patronatem Komisji Europejskiej. Inicjatywa jest obecna w 15. krajach Europy, zrzeszając ponad 8000 pracodawców i obejmując 13,6 mln pracowników. W Polsce Kartę Różnorodności sygnowało już 125 podmiotów i ta liczba dynamicznie rośnie.

 

Więcej informacji o Karcie Różnorodności.


 

Powiązane artykuły

Back to top button