Zapowiedzi

DRACULALAND

12 stycznia 2018 r. -DRACULALAND – młodzieżowy program rozrywkowy.

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:

 

 

15 stycznia 2018 roku / poniedziałek / o godzinie  8.00

W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.
  2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu
    23 listopada 2017 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).
  4. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2018 rok.
  5. Spotkanie Komisji z inwestorem  dot. planowanej inwestycji pn.
    „MOTO- PARK”.

 

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z póż.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.                                                    

                                                                      Przewodniczący

Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr Krzysztof Bogusz

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button