Aktualności

Darmowe komputery dla mieszkańców

Zakończono instalację darmowego internetu u beneficjentów III etapu projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin”. Beneficjentom programu przekazano 275 zestawów komputerowych, z czego 210 trafiło do beneficjentów indywidualnych, a 65 do 4 jednostek oświatowych podległych gminie tj. do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym – 10 zestawów komputerowych, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym – 15 zestawów komputerowych, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borzęcinie – 15 zestawów komputerowych oraz Zespołu Szkół w Bielczy – 25 zestawów komputerowych.

Beneficjentami projektu są gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze, samotni rodzice, osoby z grupy 50+ oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Wszystkie osoby, które spełniały kryteria i zgłosiły się w terminie ogłoszonego naboru otrzymały darmowy komputer wraz z dostępem do sieci. Dzięki realizacji tego zadania pojęcie wykluczenia cyfrowego w gminie Borzęcin przechodzi do lamusa.

Efektem końcowym realizacji 3 etapów projektu jest sieć internetu radiowego oparta na 4 masztach i 566 zestawów komputerowych z dostępem do internetu, z których 460 trafiło nieodpłatnie do rodzin z terenu gminy. Wartość inwestycji zamyka się kwotą blisko 5 milionów złotych, a wartość realizacji III etapu projektu to kwota 1 milion 245 tysięcy złotych.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”.

Powiązane artykuły

Back to top button