Aktualności

Dobry Czas na Biznes – BEZZWROTNE DOTACJE NA START

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie brzeskim weź udział w naszym projekcie. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i BEZZWROTNĄ DOTACJĘ W WYSOKOŚCI DO 24 500 zł. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Planowane nabory: 5 w odstępach co 2 miesiące. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 30.11.2016 r. do 16.12.2016 r.

Dla kogo:
Dla osób pozostających bez pracy i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:

a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach,
e) kobiet.

Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone
są na stronie projektu pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Plac Kupiecki 8 w Brzesku. Tel. (12) 617 99 83; 785 056 873

Powiązane artykuły

Back to top button