Aktualności

Droga powiatowa Przyborów – Borzęcin w przebudowie

Trwają prace budowlane na ponad 5,3-kilometrowym odcinku drogi powiatowej Przyborów – Borzęcin. Droga, której modernizacja oczekiwana była od wielu lat zyska nie tylko nową nawierzchnię bitumiczną, ale także m.in. poszerzoną jezdnię i chodniki. Przebudowane zostaną także przepusty oraz most na rzece Uszwicy, który dzięki pracom zyska nowy, estetyczny wygląd. Ponadto w miejscu skrzyżowania dróg powiatowych powstanie poprawiające bezpieczeństwo, funkcjonalne rondo. Całkowita wartość prowadzonych prac zamyka się kwotą 3 miliony 745 tysięcy 779 złotych.

– Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy gminy Borzęcin z powiatem brzeskim. Po wybudowaniu dróg gminnych wyprowadzających ruch pojazdów o wysokim tonażu, niezwłocznie podjęto decyzję o odbudowie drogi powiatowej, która na znaczącym odcinku przez te pojazdy była użytkowana. W nawiązaniu do uzgodnień, gmina Borzęcin zawarła z powiatem stosowne porozumienie, na mocy którego partycypuje finansowo w realizacji inwestycji w 20 procentach kosztów wkładu własnego odbudowy dróg i 50 procentach kosztów wkładu własnego odbudowy chodników – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zadanie przewiduje modernizację drogi powiatowej na odcinku 5,3 km w miejscowościach Przyborów oraz Borzęcin. W ramach prowadzonych prac jezdnia zostanie wzmocniona, poszerzona do szerokości 5,5 metra i na całej długości zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowane zostanie skrzyżowanie zwykłe dróg powiatowych Przyborów – Borzęcin i Zaborów – Wola Dębińska na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową chodnika o długości 250 metrów. Celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu wykonane zostaną m.in.: przejście dla pieszych wyniesione z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym oświetleniem, skrzyżowanie wyniesione oraz radar z tablicą o zmiennej treści. Ponadto inwestycja zakłada pogłębienie drogowych rowów odwadniających, remont mostu na Uszwicy w centrum Borzęcina oraz przebudowę przepustów.

Zgodnie z zawartą umową całkowita wartość inwestycji zamyka się kwotą 3 miliony 745 tysięcy 779 złotych, a planowany termin jej zakończenia to 15 sierpnia 2022 roku. Na realizację zadania powiat brzeski pozyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 miliony 60 tysięcy 9 złotych. Gmina Borzęcin partycypuje finansowo w realizacji 20% kosztów wkładu własnego odbudowy drogi i 50% kosztów wkładu własnego budowy chodników.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy.

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button