Aktualności

Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Aż 9 odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych zmodernizowała w 2021 roku gmina Borzęcin w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Prace prowadzono w sołectwach: Bielcza, Borzęcin Górny, Łęki, Jagniówka i Przyborów, a robotami objęto odcinki dróg o długości blisko 3 kilometrów. Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawił się dojazd do upraw rolnych, jak również komfort przemieszczania się użytkowników tych dróg.

W ramach realizacji zadania wykonano:

– przebudowę drogi dojazdowej do pól „Grobla” w miejscowości Bielcza o długości 612 m i szerokości 3 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 61 152 zł.;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bielcza, dz. nr 2409 o długości 150 m i szerokości 3,5 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 21 559,66 zł.; 

– przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin (przysiółek Czarnawa) dz. nr 4459 o długości 330 m i szerokości 3,2 m, w nawierzchni bitumicznej – koszt 60 752 zł.;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin – Jagniówka, dz. nr 94, 116 o długości 380 m i szerokości 3 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 30 949 zł.;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki, dz. nr 955 o długości 250 m i szerokości 3,0 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 21 549 zł.;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów, dz. nr 2720 o długości 235 m i szerokości 3 m, w nawierzchni bitumicznej – koszt 40 940 zł;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól „Przedewsie” w miejscowości Przyborów, dz. nr 1959 o długości 250 m i szerokości 3,0 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 38 800 zł.;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów, dz. nr 2916 o długości 200 m i szerokości 3,0 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 21 379 zł.;

– przebudowę drogi dojazdowej do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin, dz. nr 1628 o długości 350 m i szerokości 3,5 m, w nawierzchni bitumicznej – koszt 67 623 zł.

Łączna wartość w/w robót zamknęła się kwotą 364 tysiące 704 złote, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 180 tysięcy 443 złote, a środki własne Gminy Borzęcin to kwota 184 tysiące 261 złotych.

[tell]Powiązane artykuły

Back to top button