Zapowiedzi

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE DO PEŁNYCH

TKKF „SOKÓŁ” Brzesko zaprasza wszystkich kręglarzy na Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski w grze do pełnych.

Mistrzowskie zmagania, których areną będzie brzeska kręgielnia klasyczna przy ulicy Browarnej 13a, odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2013 r.

Zapisy ze względów organizacyjnych przyjmowane są do 7 czerwca 2013 r. pod adresami: klaskala@poczta.onet.pl oraz leszek-piosik@wp.pl – prosimy w temacie napisać zgłoszenie MP Brzesko 2013.

Mamy nadzieję na liczny udział zawodników z Brzeska.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie http://brzesko2013.pzkregl.pl

INFORMACJA i REGULAMIN
Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Polski
w grze do pełnych
Brzesko – 15-16.06.2013 r.
Najważniejsze informacje
1. Zarządzający (Główny Organizator) – Polski Związek Kręglarski
2. Współorganizatorzy – TKKF Sokół Brzesko, Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Miejsce rozgrywania zawodów – kręgielnia 4-torowa BOSiR w Brzesku – ul. Browarna 13a
4. Termin rozgrywania zawodów – 15-16.06.2013 (w przypadku dużej liczby zgłoszeń
przewidziane są starty w piątek 14.06.2013r.)
5. Warunki uczestnictwa – zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję A i B PZK (rocznik
1994 i starsi). W mistrzostwach nie mogą startować mężczyźni z miejsc 1-24 Rankingu PZK
SKK na koniec sezonu 2011/12 oraz kobiety z miejsc 1-12 Rankingu PZK SKK na koniec
sezonu 2011/12 (lista zawodników poniżej).
W zawodach mogą startować również zawodnicy niezrzeszeni, którzy nie posiadają
licencji PZK – warunkiem startu jest wniesienie jednorazowej opłaty 5 zł – jako licencji
jednorazowej.
6. Opłaty: 30 zł / zawodnicy i zawodniczki z licencją oraz 35 zł / zawodniczki i zawodnicy bez
licencji.
7. Termin zgłoszeń – 07.06.2013 r.
8. Kontakt do zgłoszeń – Maciej Kląskała – klaskala@poczta.onet.pl oraz Leszek Piosik –
leszek-piosik@wp.pl – prosimy w temacie napisać zgłoszenie MP Brzesko 2013
9. Sędzia Główny – Andrzej Filipek – sędzia klasy II
10. Konkurencje – drużynowe Kobiet i Mężczyzn, indywidualna Kobiet i Mężczyzn
11. Ramowy program – 14-15.06.2013 start drużyn oraz eliminacje indywidualne, 16.06.2013
finały indywidualne
12. Strona internetowa – www.kregle.net oraz brzesko2013.pzkregl.pl
13. Termin ogłoszenia szczegółowego planu gier – 10.06.2013 r.
Sprawy regulaminowe
Organizatorzy:
Polski Związek Kręglarski
TKKF Sokół Brzesko
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Patronat medialny
www.kregle.net
Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta Brzesko – Grzegorz Wawryka
1. Celem organizowanych rozgrywek jest popularyzacja i rozwój kręglarstwa klasycznego jako
sportu dla każdego.
2. Sędzia Główny i reszta Komisji Sędziowskiej jest wyznaczona przez Kolegium Sędziów PZK
SKK.
3. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać licencję A lub B PZK (istnieje możliwość zakupu
jednorazowej licencji w kwocie 5 zł) oraz ważną kartę zdrowia. Możliwy jest start na mocy
złożonego oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenia będą dostępne w sekretariacie
zawodów.
4. Organizatorzy ustalają harmonogram zawodów zapewniając jak najdogodniejsze warunki
startu wszystkim zgłoszonym zawodnikom. Harmonogram musi zostać opublikowany w
serwisie internetowym www.kregle.net najpóźniej do dnia 10.06.2013 r. Harmonogram startu
jest ostateczny i z uwagi na ilość startujących zawodników oraz chęć unikania konfliktowych
sytuacji będzie bezwzględnie przestrzegany celem sprawnego i obiektywnego
przeprowadzenia zawodów.
5. Zawodnicy lub/i zawodniczki mają obowiązek zgłosić się u Sędziego Głównego zawodów na
20 minut przed wyznaczoną godziną startu. Nie istnieje możliwość zmiany godziny startów.
6. Drużyny muszą zostać zgłoszone w sekretariacie zawodów przed startem pierwszego
zawodnika danej drużyny, w innym razie start drużyny nie będzie mógł być zaliczony.
7. Drużyny występują w składach 3-osobowych i mogą reprezentować klub a także mogą
reprezentować zakład pracy.
8. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki przystępujący do zawodów wykonują 3 rzuty próbne na
pierwszym z torów.
9. Każda zawodniczka i każdy zawodnik oddaje po 60 rzutów (4×15 rzutów na każdym torze).
10. O kolejności w klasyfikacjach indywidualnych decyduje suma strąconych kręgli a następnie
liczba strąconych 9, 8 itd.
11. O kolejności w klasyfikacjach drużynowych decyduje suma wyników wszystkich trzech
zawodniczek lub zawodników. Przy równych wynikach o kolejności decyduje liczba strąconych
9, 8 itd.
12. Do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu lub
podobnie działającego środka.
13. Zawody są rozgrywane wg ogólnie obowiązujących przepisów kręglarskich.
14. Wszystkie sporne sytuacje rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
15. Przedstawiając powyższe warunki mamy nadzieję, że startujący zawodnicy podejdą do nich z
pełnym zrozumieniem i odpowiedzialnością dla dobra atmosfery zawodów.

Powiązane artykuły

Back to top button