Aktualności

Dwudziestolecie Borzęckich Słowików

W roku szkolnym 2011/2012 chór funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym świętował jubileusz 20–lecia swojej działalności. Z tej okazji 24 czerwca o godzinie 10.30 odbyła się uroczysta Msza Święta. Po Mszy Borzęckie Słowiki wykonały koncert dla licznie zebranej publiczności. Na uroczystość przybyli: Zastępca Gminy Borzęcin – Pan Tadeusz Żurek reprezentujący władze samorządowe Gminy Borzęcin, Pani Bernadeta Pyrek – w imieniu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Grono Pedagogiczne szkoły w Borzęcinie Dolnym wraz z dyrektorem Panem Marianem Boracą, członkowie Borzęckich Słowików, którzy w przeszłości należeli do zespołu oraz licznie zgromadzona społeczność parafii Borzęcin Dolny. Do śpiewających dzieci ze szkoły podstawowej dołączyła młodzież z gimnazjum, która jeszcze w ubiegłych latach występowała w zespole. Po zakończonym koncercie Pan Tadeusz Żurek odczytał list gratulacyjny w imieniu Wójta Gminy Borzęcin – Pana Janusza Kwaśniaka, który wręczył dla całego zespołu poprzez moje ręce. Następnie Pani Bernadeta Pyrek odczytała i przekazała nam pismo gratulacyjne na okoliczność jubileuszu skierowane do chóru przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Pana Piotra Kanię. Po uroczystościach w kościele ksiądz proboszcz – Marek Obrzut zaprosił reprezentantów Borzęckich Słowików oraz przybyłych gości na poczęstunek.

W ciągu dwudziestu lat zespół działał na wielu płaszczyznach. Należy tu wymienić:

  • przygotowanie i prezentacja jasełek, zarówno w szkole jak i poza jej obrębem
  • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i udział w konkursach kolędniczych w gminie, powiecie i województwie
  • praca nad Misterium Wielkanocnym oraz prezentacja przedstawienia społeczności szkoły i parafii
  • przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Watykanu koncerty dla Jana Pawła II z okazji 25-tej i 26-tej rocznicy Pontyfikatu; od tego czasu zawsze w październiku odbywają się Dni Papieskie w naszej szkole i parafii
  • swoim śpiewem Słowiki ubarwiają niemal wszystkie uroczystości szkolne
  • uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Telewizyjnym Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast w Tarnowie
  • chór zawsze śpiewał pomiędzy aktami przedstawień grupy teatralnej Anastazja
  • przed wieloma laty przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy w szkole, gminie i powiecie „Wesele Borzęcińskie” oraz „Wyskubek” zawierające pieśni, tańce i tradycje ziemi borzęcińskiej
  • prezentując swoją działalność uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie – „Szkoła z Tradycją”
  • od kilku lat bierzemy udział w Przeglądzie Dorobku Artystycznego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tarnowie.

Efekty tej pracy to: listy od Jana Pawła II, dyplomy, statuetki, puchary, nagrody, tytuł „Szkoła z Tradycją” oraz zaproszenie do Ministerstwa Edukacji do Warszawy.

Muzyka i praca z dziećmi to moje pasje życiowe. Nasz wspólny dorobek artystyczny daje nam wiele satysfakcji, jednak dla mnie bardzo ważny jest rozwój talentów z którymi pracuję.

Pragnę wyrazić słowa wdzięczności tym, którzy wspierają działalność Borzęckich Słowików. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Wójta Gminy Borzęcin – Pana Janusza Kwaśniaka, Dyrektora naszej szkoły – Pana Mariana Boracy, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – Pana Piotra Kani, Księdza Marka Obrzuta, Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym i wszystkich pracowników naszej placówki.

Ogromnie wdzięczna jestem wszystkim członkom zespołu Borzęckie Słowiki, którzy już od dwudziestu lat systematycznie uczestniczą w zajęciach i prezentują nasz wspólny dorobek artystyczny. Dziękuję społeczności Borzęcina Dolnego, która zawsze wpiera nas swoją obecnością i gromkimi brawami podczas naszych prezentacji. Taka sytuacja miała również miejsce podczas uroczystości 20–lecia funkcjonowania naszego chóru.

Do zespołu Borzęckie Słowiki w ubiegłym roku szkolnym należeli: Cieśla Aleksandra, Górak Wiktoria, Klich Patrycja, Madej Weronika, Małek Paulina, Marek Natalia, Pięta Weronika, Zielińska Agata, Borowiec Gerard, Curyło Konrad, Czaja Dawid, Dudek Agnieszka, Górak Robert, Knap Katarzyna, Kózka Kamil, Kózka Mateusz, Kudła Magdalena, Madej Jakub, Herma Dominika, Klich Przemysław, Płachno Gabriela, Kózka Paulina, Borowiec Nicoletta, Stolarz Karolina, Cieśla Marlena, Burzawa Dawid, Szafraniec Szymon, Gofron Klaudia, Padło Robert, Rosa Jessika, Madej Albert, Gofron Witold, Janik Martyna, Marek Paweł, Marek Piotr, Knap Weronika, Wilkosz Magdalena, Cieśla Amelia.

Opiekun i instruktor Borzęckich Słowików

Cecylia Czaja


Dwudziestolecie :: Borzęckich Słowików

Dwudziestolecie :: Borzęckich Słowików

Dwudziestolecie :: Borzęckich Słowików

Dwudziestolecie :: Borzęckich Słowików

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button