Aktualności

E-pieniądz. Policja radzi.

W latach 1999- 2012 liczba wydanych przez banki w Polsce kart płatniczych wzrosła z 8,3 do ponad 33 milionów. W tym samym czasie wartość transakcji bezgotówkowych wykonywanych przy użyciu plastikowego pieniądza wzrosła z niemal 11, 5 mld złotych (stan na dzień 31.12.1999 roku) do przeszło 106 miliardów złotych w roku 2012 (dane z dnia 30.09.2012r.).

Spośród ponad 33 milionów kart, 6,6 miliona stanowią karty kredytowe (w roku 1999 zaledwie 180 tysięcy). Jednocześnie, liczba bankomatów wzrosła z czterech tysięcy w roku 1999 do niemal 18 tysięcy (dane z 30.09.2012r.).

Powszechność stosowania bezgotówkowego sposobu płatności oraz możliwości pobierania gotówki z bankomatów powoduje, że każda osoba korzystająca z tych udogodnień narażona jest na zagrożenia związane z działalnością przestępczą.

Jak ich uniknąć?

1.*Chroń poufny numer PIN. *

Nie zapisuj go, staraj się zapamiętać. Jeśli już musisz zapisać ten numer, zrób to mądrze, ukrywając go w ciągu swojego numeru rachunku bankowego lub numeru PESEL.

2.*Chroń kartę przed złodziejami i oszustami.*

Trzymaj ją w miejscu niedostępnym, najlepiej w wewnętrznej kieszeni, nie udostępniaj osobom nieuprawnionym, nie ujawniaj obcym danych dotyczących karty- numeru, kodu i daty ważności.

3.*Wpisując numer PIN na klawiaturze terminala lub bankomatu, zawsze zakrywaj ręką klawiaturę.*

Nie pozwól, aby ktoś obcy dostrzegł wpisywany przez Ciebie numer PIN, zasłonięcie ręką chroni także przed nielegalnie zainstalowaną kamerą, z której korzystają przestępcy.

4.*Zwróć uwagę na bankomat, w którym wypłacasz pieniądze.*

Urządzenie nie powinno mieć żadnych dodatkowych elementów wystający poza obrys bankomatu. Plastikowe nakładki umieszczone przy otworach służących do wkładania karty płatniczej oraz  podejmowania gotówki przestępcy wykorzystują do kradzieży pieniędzy z naszego konta. W takich elementach mogą się również znaleźć kamery rejestrujące nasze zachowanie podczas

korzystania z bankomatu. W razie wątpliwości powiadom policję!

5.*Zagubienie bądź kradzież karty płatniczej niezwłocznie zgłoś bankowi. *

Dzięki szybkiemu powiadomienie banku, a tym samym zastrzeżeniu karty, nie stracisz zgromadzonych na koncie pieniędzy. Jeśli jesteś pewien, że padłeś ofiarą przestępstwa, zgłoś się do jednostki policji.

6.*Bądź zawsze obecny przy płatności kartą.*

Nie udostępniaj kart kasjerom w sklepach, kelnerom w restauracjach tak, aby nie mieć do niej dostępu. Jeśli przekazujesz kartę osobie, u której regulujesz płatność, nie spuszczaj jej z oka.

7.*Sprawdzaj, czy posługujesz się właściwą kartą.*

Kontroluj stan swojego konta, zachowuj potwierdzenia transakcji, uważaj na prowizje banków. Używaj tej karty, na której korzystanie Cię stać.

Blisko 19 milionów osób korzysta w Polsce z bankowości elektronicznej.

Ponad połowa z nich aktywnie korzysta z usług banków realizowanych poprzez internet.

Przez ostatni rok użytkowników bankowości internetowej wzrosła aż o dwa miliony osób.

Możliwość dokonywania płatności, zakładania lokat, realizowania przelewów oraz korzystania z innych usług, które nie wymagają obecności w siedzibie banku, niesie jednak za sobą wiele niebezpieczeństw.

Jak ich uniknąć?

1.*Chroń hasło dostępu.*

Hasło, które otrzymujesz od banku, służy do bezpiecznego logowania do systemu. Zapamiętaj je, nie zapisuj. Nie udostępniaj hasła nikomu, rób wszystko, aby nie dostało się w niepowołane ręce.

2.*Nie odpowiadaj na podejrzane e- maile.*

Jeśli otrzymasz wiadomość, której nadawca żąda przekazania numerów i haseł koniecznych do logowania w systemie bankowości internetowej, zawiadom bank. Instytucje finansowe nigdy nie proszą swoich klientów o tego typu dane.

3.*Korzystaj z pewnego komputera.*

Staraj się logować do systemu zawsze z jednego, pewnego komputera. Zwróć uwagę, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane, o czym świadczy ikona w kształcie kłódki umieszczona przy pasku adresowym. Korzystanie z różnych miejsc logowania ułatwia zadanie przestępcom.

4.*Aktualizuj programy.*

W komputerze, z którego korzystasz, staraj się jak najczęściej aktualizować programy, zwłaszcza przeglądarkę internetową. To ogranicza możliwość ataku ze strony przestępców, którzy poprzez sieć internetową w pierwszej kolejności pozyskują dane z gorzej chronionych komputerów.

5.*Zawsze stosuj się do procedur.*

Logowanie do systemu, wykonywanie transakcji płatniczych, a także korzystanie z innych możliwości, jakie daje bankowość internetowa, zawsze wykonuj zgodnie z procedurą przyjętą przez bank, z którego usług

korzystasz. Podpisując umowę, zapoznaj się z zasadami korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych.

6.*Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.*

Dbaj o to, aby Twój komputer był dobrze chroniony przed atakami wirusów. Dzięki temu lepiej chronione będą również Twoje pieniądze.

7.*Zmieniaj hasła dostępu.*

Nie popadaj w rutynę, staraj się jak najczęściej zmieniać hasło dostępu do systemu bankowości internetowej. To zwiększa bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

Najczęściej notowane w Polsce przestępstwa związane z obrotem pieniądza:

* Kradzieże kart płatniczych i ich oszukańcze użycie w placówkach handlowych lub bankomatach (art. 278 § 5 kk i art. 286 § 1 kk),

*Posiadanie, posługiwanie się sfałszowanymi kartami płatniczymi (art. 310 § 2 kk),

* Przygotowanie do fałszowania kart płatniczych, poprzez montowanie na ATM (Automated Teller Machine — bankomat) i terminalach POS (Point of Sale — punkt sprzedaży) urządzeń technicznych, tak

zwany „skimming” (art. 310 § 4 kk),

* Fałszowanie kart płatniczych, (art. 310 § 1 kk),

*Wykorzystywanie nielegalnie pozyskanych danych kart płatniczych do dokonywania oszukańczych transakcji za pośrednictwem terminali POS (card not present) oraz w sieci internet (art. 267 § 1 i 2 kk i

art. 286 § 1 kk),

*Kradzieże gotówki i kart płatniczych z bankomatów, poprzez instalację na nich urządzeń technicznych (art. 278 § 1 i 5 kk).

Powiązane artykuły

Back to top button