Aktualności

Geotermia w Brzesku

W piątek, 24 listopada, podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowano, że gmina Brzesko otrzyma ponad 13,7 miliona złotych z NFOŚiGW na wykonanie badawczego wydobywczego odwiertu geotermalnego na Pomianowskim Stoku. Pozwoli to na ocenę zasobów wód geotermalnych znajdujących się w tym miejscu na głębokości 2 kilometrów.

Ocenie poddane zostaną parametry i wydajność złoża. Poznamy wówczas odpowiedź na pytanie, ile wody można z niego uzyskać i jaka będzie jej temperatura. Szacuje się, że całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 16,6 miliona złotych, co oznacza, że brzeski samorząd wyłoży na to zadanie niecałe 3 miliony złotych.

– O rozpoczęciu prac nad projektem uruchomienia wód geotermalnych zdecydowałem już w 2020 roku – przypomina burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Zaproszeni do współpracy naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz eksperci ze specjalistycznej firmy określili najlepsze miejsce, w którym powinien zostać wykonany odwiert. Przy wyborze lokalizacji kierowano się głównie względami geologicznymi, środowiskowymi i logistycznymi. 

Działania w tej kwestii potoczyły się, jak na tak gigantyczne przedsięwzięcie, w tempie błyskawicznym. W lipcu 2021 roku zakończono prace nad dokumentacją zawierającą szczegółową analizę dotyczącą wyboru lokalizacji odwiertu  poszukiwawczo-rozpoznawczego. Trzy miesiące później gotowy był już projekt robót geologicznych. Wniosek o koncesję na odwiert został złożony 23 września 2021 roku, czyli w dniu, w którym była gotowa „Analiza wykorzystania wód termalnych w Gminie Brzesko”. W grudniu tego samego roku radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Brzesko na lata 2021-2036”. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku o dofinansowanie prac badawczych przez NFOŚiGW – nastąpiło to w kwietniu 2022 roku.

Geotermia to wielka szansa dla Brzeska i całej gminy. Ukryte pod miastem złoża wód termalnych mogą być wykorzystane nie tylko do celów ciepłowniczych, ale i balneoterapeutycznych. Pozwolą na wzmocnienie lokalnego systemu ciepłowniczego – przede wszystkim ogrzanie szpitala i sporej części miasta. Ciepłe wody stwarzają możliwość powstania basenów leczniczych. 

Co wydarzy się po uzyskaniu pozytywnych wyników z odwiertu badawczo-poszukiwawczego? Następnym krokiem będzie wykonanie otworu wiertniczo-chłonnego.  A to już prosta droga do zastąpienia nieekologicznych paliw opałowych odnawialnymi źródłami energii, co w znacznym stopniu ograniczy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Główny Geolog Kraju wybrali dwa miejsca w Małopolsce, które dają największe szanse na wykorzystanie w przyszłości złóż geotermalnych do celów energetycznych. Jedno z nich znajduje się w Krakowie, drugie – dla Brzeska najważniejsze – na Pomianowskim Stoku. Tym samym nasze miasto znalazło się w gronie 30 beneficjentów w całym kraju, którzy otrzymali dofinansowanie na wykonanie odwiertów.  – Geotermia jest niewyczerpalna, bezpieczna, a jedyne, co się z nią wiąże, to niewielka ingerencja w środowisko – mówi burmistrz Tomasz Latocha – Za to korzyści mogą być z niej ogromne. I to jest znakomita wiadomość.

Powiązane artykuły

Back to top button