Aktualności

Gmina Borzęcin Liderem pozyskiwania środków unijnych w powiecie brzeskim

Przed kilkoma dniami ukazał się kolejny już, 11 Raport Roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, prezentujący dane na temat wykorzystania środków z Funduszy Europejskich według stanu na koniec czerwca 2015 roku. W przygotowanym opracowaniu zawarto zestawienie ilości i wartości projektów według programów operacyjnych i jednostek administracyjnych województwa małopolskiego. Chodzi o fundusze ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i MRPO. Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) i odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej. W odrębnym zestawieniu przygotowano informację dotyczącą działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Według przygotowanego opracowania, niekwestionowanym liderem pozyskiwania środków unijnych na realizowane inwestycje jest w powiecie brzeskim gmina Borzęcin. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zaangażowano na jej terenie 26 459 złotych z programów operacyjnych i 925 złotych z funduszu PROW, co daje po zsumowaniu kwotę 27 384 złote. Na drugim miejscu uplasowała się gmina Dębno, a na trzecim Szczurowa. Brzesko z ponad dwukrotnie mniejszą od Borzęcina kwotą pozyskanych środków 11 718 złotych zajmuje czwarte miejsce. Na kolejnych pozycjach sklasyfikowano gminy Czchów, Gnojnik i Iwkowa.

Mamy świadomość dobrze wykonanego zadania. Optymalne wykorzystanie środków unijnych, pozwoliło wykonać gminie duży krok do przodu, plasując ją w gronie liderów rozwoju. Nasze zaangażowanie w realizację prorozwojowych inwestycji było wielokrotnie dostrzegane w różnego rodzaju zestawieniach i rankingach. Były lata, w których inwestowaliśmy blisko 50% wydatków budżetu ogółem. Miniony 2015 rok też należy zaliczyć do udanych, bo przecież na inwestycje, czyli rozwój wydaliśmy 11 milionów 461 złotych, co stanowi 33% wydatków budżetu ogółem. W najbliższych latach, obejmujących nową perspektywę finansową 2014 – 2020 zamierzamy podtrzymać dobrą passę – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez samorząd gminy Borzęcin przy udziale środków Unii Europejskiej zaliczyć należy: budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, kompleksowe wodociągowanie miejscowości gminy, przebudowę obiektu sportowego w Borzęcinie–Borku, budowę kompleksów sportowych przy Zespołach Szkół w Bielczy, Przyborowie i Łękach, modernizację obiektu sportowego w Przyborowie wraz z budową skateparku, budowę budynków wielofunkcyjnych służących celom kulturalnym w Warysiu i Przyborowie oraz modernizację obiektów w Borzęcinie i Łękach, budowę sieci bezpłatnego internetu wraz z nieodpłatną dystrybucją blisko 600 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy, budowę zabezpieczenia powodziowego miejscowości Borzęcin, zagospodarowania centrów wsi m.in. Borzęcin Dolny, modernizację dróg, budowę chodników, parkingów, miejsc rekreacji i placów zabaw.

Poniżej prezentujemy zestawienie dotyczące środków UE zaangażowanych w gminach powiatu brzeskiego w przeliczeniu na mieszkańca.

Ilość i wartość projektów według programów operacyjnych i jednostek administracyjnych

Gmina

Beneficjenci mający siedzibę na terenie JST

Projekty realizowane na terenie JST

Wartość realizowanych projektów

Wartość realizowanych projektów na mieszkańca

POIŚ

POIG

POKL

MRPO

Razem

[w mln zł]

[w zł]

BORZĘCIN

3

14

188,8

4,9

1,1

28,1

222,9

26459

DĘBNO

10

27

201,1

2,3

3,4

8,9

215,7

14814

SZCZUROWA

6

33

21

0,8

6

103,9

131,7

13563

BRZESKO

31

62

225,5

27

3,3

166,1

422

11611

CZCHÓW

6

18

0

1,1

2,1

30,8

33,9

3489

GNOJNIK

7

18

0,1

3

2,5

9

14,6

1854

IWKOWA

7

11

0

0

2,6

7,5

10,1

1608

Powiat brzeski

70

269

641,4

39,1

63,9

378,4

1122,7

12085

 

 Ilość i wartość projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez UMWM Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Gmina

Liczba przedsięwzięć

Wartość całkowita

Kwota pomocy

Wartość na mieszkańca

Kwota pomocy na mieszkańca

[w tys zł]

[w zł]

SZCZUROWA

44

18585

15153,2

1914

1561

IWKOWA

39

9717

6255,7

1545

994

BORZĘCIN

38

10654

7795,3

1265

925

GNOJNIK

37

15071

6732,3

1918

857

CZCHÓW

35

13846

7396,4

1424

761

DĘBNO

37

13018

7522,4

894

517

BRZESKO

38

7602

3894,4

209

107

Powiat brzeski

268

88493

54749,8

952

589

 

 

Pełny 11. Raport Roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju dostępny tutaj: http://borzecin.pl/images/MOPR_11_el.pdf

Powiązane artykuły

Back to top button