Aktualności

Gmina Iwkowa przeciwko proponowanym wariantom DK 75

Po konsultacjach jakie miały miejsce w miejscowościach Iwkowa, Wojakowa i Kąty, włodarze gminy stanęli za mieszkańcami, którzy ostro krytykowali propozycje korytarzy, zaproponowanych do przebiegu drogi krajowej nr 75. W piśmie do Halcrow Group Sp. z o.o. (brytyjskiej firmy z oddziałem w Warszawie), która zaprojektowała propozycje przebiegu, skrytykowała wariant K1 pomarańczowy, K3 zielony i K5 żółty. Jednocześnie zadeklarowała chęć współpracy przy opracowywaniu koncepcji zadawalającej obie strony. Gmina obawia się wykluczenia komunikacyjnego i zatrzymania rozwoju gminy.

Ostatecznie w piśmie czytamy: Proponowane lokalizacje dróg przebiegają przez zabudowania mieszkańców, dzielą miejscowości i przysiółki, nawet na kilka części. Wobec powyższego samorząd negatywnie opiniuje zaproponowany przebieg trasy i nie wyraża poparcia na żaden z przedstawionych wariantów.

Powiązane artykuły

Back to top button