Aktualności

Historia szkoły w Przyborowie

Historia szkoły w Przyborowie to tytuł kolejnej publikacji, która zostanie wydana jeszcze w tym roku w ramach przygotowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie projektu pod nazwą Wydanie publikacji „Historia szkoły w Przyborowie” i zorganizowanie spotkania podsumowującego realizację projektu. Celem zadania jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, tym razem poprzez przedstawienie bogatej historii szkoły w Przyborowie i środowiska od momentu utworzenia aż do chwili obecnej a także uwidocznienie zachodzących w niej zmian w poszczególnych okresach funkcjonowania.

Szkoła istniejąca już blisko 125 lat pełni rolę kulturotwórczą w środowisku Przyborowa, bierze udział w większości imprez kulturalnych miała i ma nadal znaczący wpływ na życie środowiska lokalnego. Zebrane w całość i opisane historyczne fakty z pewnością ułatwią zainteresowanym poznanie bogatej a zarazem ciekawej historii szkoły. Autorem książki jest dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie. Do współpracy przy publikacji biblioteka zaprosiła historyka profesora dr hab. Zbigniewa Nogę z Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa, który podjął się recenzji książki. Wydana monografia utrwali wielopokoleniowy dorobek przodków i posłuży szczególnie młodemu pokoleniu w poznaniu bogatej historii szkoły.

Powiązane artykuły

Back to top button