Zapowiedzi

I MŁODZIEŻOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Gmina Szczurowa  
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
MKS „Olimpijczyk” Szczurowa

zapraszają na
I MŁODZIEŻOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szczurowa 2012

które odbędą się
02 maja 2012 r. godz. 11:00
PARK SZCZUROWA

Zapraszamy !!!


I. ORGANIZATOR
•Gmina Szczurowa  
•Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
•MKS „Olimpijczyk” Szczurowa

II. CEL IMPREZY
•Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej.
•Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
•Promocja Gminy Szczurowa.
•Integracja osób z różnych rejonów gminy, powiatu, terenu Polski.

III. TERMIN I MIEJSCE
• 02 maja 2012 rok ( Środa), biuro czynne od godz.10:00 –  Park w Szczurowej

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
•W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną lub dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia), w przypadku grup listę podpisaną przez przedstawiciela jednostki. ( szkoły, klubu, internat itp.)
•Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
•W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy ) w imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun.
•W biegu OPEN może wziąć udział każdy, kto ukończył 17 rok życia.
•Każdy uczestnik biegu musi posiadać kartę startu z wpisanymi : imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania. Karty startu rozdawane będą w biurze zawodów. Kartę po przekroczeniu linii mety zawodnik oddaje sędziemu.
•Przewidywane jest przeprowadzenie biegów w następujących kategoriach:
-klasy I-III  szkoły podstawowe –  dziewczęta (rocznik 2002 i młodsi)          ok. 400 m
-klasy I-III  szkoły podstawowe  – chłopcy ((rocznik 2002 i młodsi)               ok. 400 m
-klasy IV-VI  szkoły podstawowe –  dziewczęta ( rocznik 1999-2001)             ok.800 m
-klasy IV-VI szkoły podstawowe – chłopcy ( rocznik 1999-2001)                  ok. 800 m
-klasy I-III szkoły gimnazjalne  – dziewczęta (rocznik 1996-1998)                ok. 1000 m
-klasy I-III szkoły  gimnazjalne – chłopcy (rocznik 1996-1998)                       ok. 1200m
-szkoły  ponadgimnazjalne dziewcząt i open kobiet                                    ok. 1200 m
-szkoły ponadgimnazjalne chłopców i open mężczyzn                                 ok. 1500 m

V. BIURO ZAWODÓW
•Biuro zawodów czynne w dniu biegu od godz. 10.00 – Park w Szczurowej

VI. PROGRAM IMPREZY
godz.10:00-10:45 – Przyjmowanie zgłoszeń
godz.11:00 – oficjalne otwarcie imprezy
godz.11:15 – start do I biegu  i następnych w podanej wyżej kolejności
ok..godz.12:30 – dekoracja zwycięzców

VII.TRASA BIEGU
Start i meta w Parku w Szczurowej

VIII. NAGRODY
•Za miejsca od  1-3 w każdej  kategorii medale
•Za miejsca od  1-3 w każdej  kategorii dyplomy
•Za miejsca od  1-3 w każdej  kategorii  nagrody rzeczowe
 (sprzęt sportowy)
•Dla najmłodszego uczestnika biegu  medal i nagroda  rzeczowa
•Dla najstarszego uczestnika imprezy  medal  i  nagroda  rzeczowa
NAGRODY  ZOSTANĄ WRĘCZONE W DNIU  ZAWODÓW

IX. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów przy stoliku sędziowskim od godz.10:00

X. OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną zapewnia organizator.

XI. UBEZPIECZENIE
Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego, zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

XII. PATRONAT MEDIALNY
•„W zakolu Raby i Wisły”
•„Temii”

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•Organizator  pokrywa  koszty  organizacji  zawodów.
•Organizator zapewnia napoje oraz drobny poczęstunek.
•Koszty  związane z dojazdem  na zawody  ponoszą uczestnicy.
•W przypadku niekorzystnej pogody biegi mogą być odwołane.
•Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
•Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
•Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 DO WSPÓLNEJ ZABAWY BIEGOWEJ
!


 
/GCKCziS Szczurowa/

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button