Aktualności

I runda Ekoszkoły dla szkół z Palczy i Budzowa

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy (w kat. klasy IV-VI szkół podstawowych) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie (w kat. klasa VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne) zwyciężyli w I rundzie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2018, jaki odbył się w Borzęcinie. Uczestnicy mieli do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem parków krajobrazowych: Tatrzańskiego Parku Narodowego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. – Gratulacje dla uczniów obu tych szkół z powiatu suskiego, którzy najlepiej poradzili sobie z testem wiedzy. Słowa uznania należy skierować również do Małgorzaty Chorąży – nauczycielki przygotowującej obie placówki – komentuje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin, współorganizujący projekt.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty komisja jury w składzie: Bożena Nowak – wizytator, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty – przewodnicząca jury, Patrycja Łabuz-Walczak – reprezentant Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu oraz Piotr Kania – Dyrektor Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Do złożonego z pięciu części konkursu zgłosiło się 75 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie kolejnych czterech etapów będzie miało miejsce we wtorek 29 maja 2018 roku o godz. 10:30 w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie.

Organizatorem Projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. Patronat sprawują: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wyniki I Rundy Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła.

Kategoria – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

  • Miejsce 1 – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy
  • Miejsce 2 – ex aequoSzkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie
  • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy

Kategoria – klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja

  • Miejsce 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Budzowie
  • Miejsce 2 – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Chojniku
  • Miejsce 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy
  • Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej
  • Wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym

Powiązane artykuły

Back to top button