Aktualności

Jednostka z Przyborowa w KSRG?

Jak informuje portal strażacki remiza.com.pl w 2022 roku Państwowa Straż Pożarna planuje włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 114 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród jednostek planowanych do włączenia do systemu znalazła się jednostka OSP Przyborów z gminy Borzęcin.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest częścią systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia, dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami.

Podstawą do opracowania planu była „Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”, która została przygotowana przez zespół składający się z funkcjonariuszy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu i Kielcach oraz Komend Powiatowych/Miejskich PSP w Krakowie i Włoszczowie.

Na terenie gminy Borzęcin funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których działa prawie dwustu strażaków. Są to jednostki: OSP Borzęcin Dolny, OSP Bielcza, OSP Łęki, OSP Przyborów, OSP Jagniówka oraz OSP Borzęcin Górny (jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).

W latach 2016-2021 jednostki wyjeżdżały do akcji 651 razy. Najwięcej interwencji mieli druhowie z Borzęcina Górnego – 284 i Przyborowa – 130.

Jak informują druhowie z Przyborowa, Jednostka przygotowywała się do włączenia do KSRG od roku 2013. W tym czasie 14 druhów ukończyło szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Pozyskano także sprzęt niezbędny do działania w KSRG, tj. aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz zestaw medyczny PSP R1.

Druhowie mają nadzieję, że jednostka dzięki włączeniu do KSRG będzie się jeszcze prężniej rozwijała i sprosta wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi akcje ratowniczo gaśnicze.

Strażakom z OSP Przyborów serdecznie gratulujemy i życzymy nieodległej realizacji planu!!!

(p)

Powiązane artykuły

Back to top button