Aktualności

Kim jest i co może mąż zaufania.

Kim jest mąż zaufania? Do czego ma prawo, a czego nie może robić? Co zrobić aby pełnić tę rolę podczas wyborów prezydenckich 10 maja 2015?

Celem pracy mężów zaufania jest sprawdzenie, czy działania obwodowej komisji wyborczej są uczciwe i rzetelne. Swoje zadania wykonują społecznie. Funkcje te mogą pełnić wyłącznie osoby pełnoletnie.

Mężowie zaufania są obserwatorami wyborów z ramienia komitetów wyborczych startujących kandydatów i są wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów, których kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali zarejestrowani. Do każdej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić po jednym mężu zaufania. Mężowie zaufania danego komitetu wyborczego mogą jednakże zmieniać się w ciągu pracy komisji.

W lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

Co mogą mężowie zaufania:

 • być obecni w dniu głosowania podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję od rozpoczęcia do zakończenia jej prac;
 • obserwować wszystkie czynności członków komisji;
 • zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do protokołu komisji;
 • być obecni przy transmisji danych z protokołu drogą elektroniczną (o ile transmisja będzie wykonywana);
 • w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania.

Czego nie mogą:

 • naruszać tajności głosowania;
 • pomagać wyborcom w głosowaniu, ani udzielać im wyjaśnień;
 • utrwalać pracy komisji za pomocą aparatów fotograficznych lub kamer;
 • utrudniać pracy komisji;
 • liczyć i przeglądać kart do głosowania.

Przypominamy, że w nadchodzących wyborach można zagłosować poza swoim miejscem zameldowania. Aby to zrobić:

 •          do 27 kwietnia zgłoś w urzędzie gminy/miasta, gdzie jesteś ujęty/a w rejestrze wyborców zamiar głosowania korespondencyjnego. Zagłosować korespondencyjnie możesz również kiedy przebywasz za granicą. do 27 kwietnia zgłoś zamiar właściwemu terytorialnie konsulowi.
 •          do 5 maja złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy/miasta gdzie będziesz przybywać w dniu wyborów. Do spisu wyborców możesz dopisać się również za granicą. Do 7 maja zgłoś się u właściwego terytorialnie konsula.
 •          do 8 maja uzyskaj zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy/miasta gdzie jesteś wpisany/a do rejestru wyborców. Do odbioru zaświadczenia możesz upoważnić inną osobę.

Przypominamy, że 4 maja upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania przez pełnomocnika. To ułatwienie dotyczy wyborców/czyń, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, oraz wyborców/czyń niepełnosprawnych.

PAMIĘTAJ, ŻE NAJBLIŻSZY PIĄTEK TO 1 MAJA – URZĘDY BĘDĄ NIE CZYNNE

 

Powiązane artykuły

Back to top button