Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Jesteśmy Najlepsi”

10 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie partnerskiego projektu Gmin: Czchów, Iwkowa, Gnojnik pn. „Jesteśmy Najlepsi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010-2012, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     W trakcie spotkania dokonano podsumowania, oceny trzyletniego okresu realizacji projektu, wręczono zaświadczenia tegorocznym uczestnikom, była także okazja do podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Udział w konferencji wzięli m.in.: Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzesku, Tadeusz Płachta – Zastępca Burmistrza Czchowa, Sławomir Paterek – Wójt gminy Gnojnik, Włodzimierz Rabiasz – Przewodniczący RM w Czchowie, Ryszard Machał – Przewodniczący RG w Gnojniku. Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy Czchów, a jednocześnie koordynator projektu, który przywitał zgromadzonych gości, przedstawił dorobek projektu, zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty. W przemówieniach zaproszonych gości podkreślano znaczenie realizacji społecznych inicjatyw, zwłaszcza skierowanych do osób mających problemy materialne czy osobiste. Następnie przyszedł czas na krótką cześć artystyczną przygotowaną przez młodych artystów – uczniów Szkoły Muzycznej w Domosławicach. Ich występy pokazały, że w krótkim okresie nauki (3 mies.) udało im się już wiele nauczyć. Każdy występ był bardzo entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność. Po krótkiej części artystycznej wszystkim uczestnikom wręczono zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Miłym akcentem były podziękowania przekazane zaangażowanym w projekt osobom: skarbnikom gmin, kierownikom mops, dyrektorom, księgowym, pracownikom merytorycznym czuwającym nad prawidłowym wdrażaniem projektu. Na zakończenia konferencji koordynator projektu przestawił zarys projektu na kolejne lata tj. 2013-2014 i zaprosił wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie.

/UG Czchów/

Powiązane artykuły

Back to top button