Aktualności

Książka Bractwa Borzęcina

Archiwum parafialne w Borzęcinie Górnym posiada liczne księgi i dokumenty związane z działalnością duszpasterską. Jedną ze szczęśliwie zachowanych ksiąg jest Książka Bractwa Borzęcina. Jej wyjątkowość polega na nieprzerwanej ciągłości zapisów od 1669 do 1924 r. !   Zawiera 116 kart o wymiarach 22 x 34 cm, strony nie posiadają numeracji. Pierwotnie były to luźne wiązki stron. Ciekawostką są znaki wodne papierni produkujących papier, jedna z nich znajdowała się w Sękowej. Pierwszym autorem księgi był „brat Jan Prochaska ze Św. Zakonu Kaznodziejskiego, obecnie wikariusz w Borzęcinie.” Pisze o tym sam na jednej z jej stron.

Wstęp do księgi stanowią USTAWY BRACKIE NA GENERALNEY SESSYI ROKU PANSKIEGO 1749, DNIA 16 SIERPNIA OPISANE, przepisane przez w/w autora „w roku 1770, dnia 11 października.” Przepisał on najstarszą część datowaną na 5 października 1669 r. Ostatni zapis wykonany jego ręką pochodzi z 1773 r. Trzeba zaznaczyć , że podczas Potopu Szwedzkiego w 1665 r. spłonął kościół i plebania w Borzęcinie wraz ze wszystkimi dokumentami. Drugi pożar miał miejsce w 1802 r. Część dokumentów uratowano, większość jednak spłonęła. Poniżej publikujemy część I, czyli statut Bractwa Różańca Świętego, uchwalony w dn. 16 sierpnia 1749 r. Czynności związane z opracowaniem księgi wykonywane są w ramach działalności koła historycznego w PG im. Jana Pawła II w Borzęcinie. Pracy tej podjęli się uczniowie klasy IIb: Patrycja Duda, Gabriela Kózka, Barbara Limanówka, Aneta Mazur i Oskar Jurek. Obecnie trwają prace nad odczytaniem i zapisaniem tysięcy nazwisk zanotowanych w/w księdze.

Powiązane artykuły

Back to top button