Aktualności

„Kwartet (coraz ważniejszy) na Przedgórzu”

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zakończyło rozdział środków unijnych z puli przeznaczonej na lata 2007-2013. Funkcjonująca na obszarze czterech gmin (Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów) Lokalna Grupa Działania z Warysia rozdysponowała w przeciągu pięciu lat na realizowane projekty ponad 11 mln zł. Beneficjenci złożyli blisko 300 wniosków.


  Idea funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania znakomicie sprawdziła się w naszym przypadku – mówi prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Podejmowane przez nas działania aktywizujące lokalną społeczność dały efekt w postaci dużej liczby wniosków składanych na realizację ciekawych projektów. Od chwili pierwszego naboru, zorganizowanego na przełomie lat 2009-2010 Rada Stowarzyszenia oceniła 282 wnioski. Do finansowania wybrano projekty na kwotę ponad 11 mln zł – wylicza prezes.

Budują, remontują, edukują…

W 2014 roku nabory wniosków przeprowadzono trzykrotnie. W ramach ogłoszonych w dniach 17 marca – 4 kwietnia złożono 14 wniosków, z których do finansowania wybrano 6 na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje projekt złożony przez Gminę Borzęcin dotyczący budowy Skate Parku w Przyborowie.  W ramach inwestycji powstanie mural, na którym zostanie w oryginalny sposób przedstawiona historia gminy. To takie połączenie funkcji obiektu, przeznaczonego do zabawy z rolą edukacyjną. 

W kolejnych lipcowych naborach (14-28 lipca) z szansy na dofinansowanie projektów realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” skorzystało 20 wnioskodawców. Do refundacji Rada LGD wybrała 4 inwestycje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”, na łączną kwotę 639 534 zł. W limicie dostępnych środków zmieściło się także 5 operacji realizowanych w ramach „Małych projektów” (kwota dofinansowania – 180 763 zł), „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (1 operacja – 100 000 zł) oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (2 operacje – 103 139 zł). 

Projekty złożone w lipcowych naborach dotyczyły m.in. remontów i doposażenia budynków pełniących funkcje społeczno–kulturalne na terenie czterech gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów) oraz realizacji filmów promocyjno-edukacyjnych m.in. o prapoczątkach obszaru Przedgórza, lokalnych potrawach kulinarnych charakterystycznych dla regionu. Najwyższe dofinansowanie otrzymał projekt Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, w ramach którego zostanie zaadaptowany na Centrum Kulturalno-Społecznego Wsi Okocim zabytkowy budynek, który ponad 100 lat temu baron Goetz przekazał siostrom zakonnym, prowadzącym na wsi ochronkę i przedszkole.

Dodatkowo w wyniku zwolnienia środków dla  działania „Odnowa i rozwój wsi” przeprowadzono jeszcze jeden nabór w sierpniu (13-27 sierpnia). Do finansowania wybrano 3 wnioski na łączną kwotę pomocy 187 579 zł. Dzięki unijnym pieniądzom do końca roku zostanie wybudowany plac zabaw w Buczu, Gmina Brzesko doposaży domy ludowe w czterech miejscowościach, a Gmina Radłów wykona prace konserwatorskie miejsc pamięci i kultu religijnego. 

Warto ponadto przypomnieć, że LGD otrzymała 3,9 mln zł na realizację projektów wpisujących się w tworzony „Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń” – mówi prezes Piotr Kania. – W jego ramach powstał też specjalny system Guide 24/24. To portal internetowy – www.przedgorze.pl, który został udostępniony beneficjentom, zamieszczającym w nim filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe, archiwalia oraz teksty opisujące zrealizowane projekty. Uzupełnieniem systemu będzie oznaczenie w terenie każdego z miejsc tablicą z fotokodem, który po zeskanowaniu będzie odsyłał do odpowiedniej zakładki na portalu. I co jeszcze istotne, wspomniany portal będzie pełnił rolę narzędzia w innowacyjnym systemie lokalnej edukacji historycznej – dodaje.

Razem łatwiej

Oczywiście, działalność „Kwartetu” nie ogranicza się wyłącznie do organizowanie naborów. Stowarzyszenie wraz z partnerskimi Lokalnymi Grupami Działania realizuje także tzw. projekty współpracy, które również finansowane są w ramach programu LEADER.  W czerwcu został zrealizowany projekt „Wrota Pogórza”, pełniący rolę wirtualnej karty turystycznej, dzięki której turysta ma możliwość „kolekcjonowania” odwiedzonych miejsc. Koncepcja zakładała utworzenie 7 tematycznych „wrót”, które zostaną otwarte po zdobyciu wszystkich kluczy. Aby zdobyć ów  klucz należy odwiedzić poszczególne miejsca, przypisane są do odpowiednich wrót. Każde wrota otwiera inna liczba kluczy odpowiadających atrakcjom z danej tematyki wrót.

Wcześniej na obszarze gmin borzęcińskiej i radłowskiej oznakowano rowerową trasę, wchodzącą w skład Bursztynowego Szlaku. A obecnie LGD przymierza się do jeszcze jednego projektu dotyczącego komercjalizacji produktu lokalnego. Chodzi o zbudowanie i upowszechnieniu ścieżki wprowadzenia na rynek produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie innowacyjnego modelu komercjalizacji. W realizację projektu włączyło się sześć lokalnych grup działania z Małopolski. 

 

Popularyzują produkty lokalne

Corocznie w ramach swych działań aktywizujących Stowarzyszenie bierze udział w najważniejszych wydarzeniach regionalnych odbywających się cyklicznie na obszarze czterech gmin. Spotkania takie są doskonałą okazją do poznania się z mieszkańcami obszaru, przedstawienia działań Stowarzyszenia oraz promocji lokalnych produktów kulinarnych. „Kwartet” włączył się więc w organizację w Biesiadzie Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej, Dniach Brzeska, I Światowym Zjeździe Radłowian oraz jednej z największych imprez plenerowych Małopolski – Borzęckim Święcie Grzyba.

Przygotowane przez nas stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Szczególną uwagę przyciągały prezentowane przez nas potrawy. Skosztować można było m.in. ogórków kiszonych, chleba ze smalcem, wyrobów masarskich oraz najchętniej wybieranego spośród całej oferty kulinarnej Stowarzyszenia – placka z grzybami podanego z czerwonym barszczem. Dla miłośników słodyczy przygotowano pyszne domowe wypieki: serniki, pierniki, makowce oraz ciasta drożdżowe. „Kwartet na Przedgórzu” nie zapomniał również  o najmłodszych uczestnikach imprez. Specjalnie dla nich organizowaliśmy świetne zabawy i konkursy edukacyjne – wylicza Piotr Kania.

Warto dodać, że każdorazowo Stowarzyszenie przekazuje na organizację wspomnianych imprez po kilkanaście tysięcy złotych.

A dla tych, którzy chcą nauczyć się  jak przyrządzić papuchy, bryjkę czy kajpus Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” wydaje książkę kucharską. Znajdują się w niej przepisy tradycyjnych potraw lokalnych, znanych od lat na obszarze Przedgórza.

Z pewnością będzie to wielka frajda dla gospodyń domowych, które same będą mogły przyrządzić smaczne, aczkolwiek w dużej mierze już zapomniane potrawy, takie jak chociażby kołacze bryzgane czy rosół z gwoździa – cieszy się prezes LGD. – Choć nazwy potraw zaskakują, to jednak ich przygotowanie nie jest trudne. Kuchnia Przedgórza jest prosta i oparta o to, co tutaj rośnie i co można wyhodować – przekonuje.

Pięć lat działalności Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” niewątpliwie utwierdza w przekonaniu, że to ważna na naszym terenie instytucja, a rosnąca jej ranga ma coraz bardziej znaczący wpływ rozwój regionu. Dotychczasowe doświadczenia zapewne zostaną wykorzystane przy planowaniu działalności w następnym okresie programowania na lata 2014-2020.

PS/MP/ML

Projekty „Kwartetu na Przedgórzu” w latach 2009-2014

Liczba projektów wybranych do finansowania

Kwota dofinansowania

Małe projekty

204 projekty

2 800 000 zł

Odnowa i rozwój wsi

44 projekty

6 970 000 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

14 projektów

770 000 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

20 projektów

980 000 zł

Łącznie 282 projekty

Łączna kwota pomocy na realizację

wybranych projektów  11 520 000 zł

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button