Aktualności

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku zaprasza na organizowane kursy i szkolenia

Kurs języka migowego trwa 56 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają się w terminach uzgodnionych z uczestnikami.
Dlaczego warto uczyć się języka migowego?
– w prosty sposób możesz zdobyć nową umiejętność, która ułatwi Ci komunikację z osobami niesłyszącymi;
– znajomość języka migowego znacznie uatrakcyjni Twoje CV i może to Ty właśnie dostaniesz swoja wymarzona pracę.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu min. 20 osób.
Każdy kurs języka migowego KSS1 kończy się egzaminem praktycznym. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom i zaświadczenie z Polskiego Związku Głuchych, które umożliwia im kontynuację nauki na wyższym poziomie.
Opłata za kurs wynosi 850,00 zł w cenę wliczono przeprowadzenie egzaminu oraz podręcznik.

Wychowawca kolonijny – kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach).
Program kursu
1.Organizacja wypoczynku
2.Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
3.Podstawy psychologii i pedagogiki
4.Wychowanie fizyczne i sport
5.Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
Ukończenie kursu:
Zaświadczenie imienne wydane wg z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. i respektowane przez Kuratorium Oświaty
Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł.
Miejsce odbywania szkolenia: Brzesko lub Tarnów w zależności od ilości chętnych.

Kurs pierwszej pomocy, kończący się uzyskaniem certyfikatu. Oferta skierowana jest do studentów, nauczycieli, rodziców, instruktorów, specjalistów BHP oraz tych osób, które na swoim stanowisku pracy mogą znaleźć się w sytuacji, gdy trzeba udzielić pierwszej pomocy. Całkowity koszt wynosi 180 zł.
Dla studentów MSzW i grup zorganizowanych min. 5 osób koszt – 160 zł

Kursy z języka angielskiego dostępne na następujących poziomach zaawansowania:
początkujący (A1, A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
niższy średniozaawansowany (B1 wg ESOKJ)
średniozaawansowany (B2 wg ESOKJ)
w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież – przygotowujemy również do matury, dorośli.
UWAGA!!! Jako ośrodek egzaminacyjny Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oferujemy egzaminy z języka angielskiego w biznesie oraz kursy przygotowujące do tych egzaminów. 

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej PPOŻ – dotyczy  zwłaszcza osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesu ewakuacji w firmie na wypadek wystąpienia wszelkich niezaplanowanych sytuacji kryzysowych, które mogą nieść zagrożenia zdrowia lub życia. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują stosowne zaświadczenia.
Szkolenie jednodniowe. Miejsce zajęć: Brzesko
Szkolenie prowadzi technik pożarnictwa – strażak zawodowy
Koszt: 60 zł/osoba

Powiązane artykuły

Back to top button