Aktualności

Małopolski e-urzędnik

Gmina Gnojnik przystąpiła do projektu „Małopolski e-urzędnik”, którego celem jest wzrost poziomu świadczonych usług w tamtejszym Urzędzie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wdrażania projektu „Małopolski e-urzędnik” przeprowadzone zostaną następujące działania:
– szkolenia ogólne i specjalistyczne podnoszące poziom kompetencji pracowników Urzędu,
– wdrożenie i rozwój elektronicznego obiegu dokumentów,
– wdrożenie i aktualizacja systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania urzędu,
– usprawnienie procedury aktualizowania opisu świadczonych usług dostępnych w BIP.

Celem wszystkich podejmowanych działań będzie wzrost sprawności i jakości pracy urzędu oraz wzrost przejrzystości w zasadach jego funkcjonowania.

Oprócz Gminy Gnojnik w projekcie bierze udział pięć samorządów: Gmina Wadowice, Gmina Mszana Dolna, Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Charsznica i Gmina Moszczenica. Projekt realizowany jest przez firmę TBD – Polska S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

[UG Gnojnik]

Powiązane artykuły

Back to top button