Aktualności

Mechaniczne nie zwalniają tempa w inwestycjach

Znamy wysokość tegorocznych nakładów na rozwój w jednej z największych tarnowskich firm. Zaplanowano sfinansowanie inwestycji na poziomie 32 mln zł. Natomiast na prace badawczo-rozwojowe spółka zamierza przeznaczyć ponad 21 mln zł. Wysoką jakość produktów oraz konkurencyjność na rynku ma zapewnić wzmocnienie kompetencji technicznych, związane z realizacją drugiego etapu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 

Nowe Centrum umożliwia sprawne dostosowywanie produktów do wymagań klientów i tworzenie nowych wzorów produktów. Obecnie spółka oferuje  ponad 20 wyrobów, w większości wykorzystywanych w polskich Siłach Zbrojnych, co stwarza dobrą rekomendację również dla klientów zagranicznych. – Wzmocnienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące ze strony odbiorców, pozwoli na zmodernizowanie  siedmiu wyrobów – zapowiada członek zarządu ZMT Wojciech Gruszecki. Zaplanowano zakończenie projektu związanego z wdrożeniem do produkcji Ręcznego Granatnika Powtarzalnego RGP 40, a także prac w ramach Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowo Artyleryjskiego PILICA. Kontynuowane będą projekty dotyczące armat 35 mm, zarówno w wersji morskiej, jak i lądowej. Rozszerzone zostaną także prace dotyczące wykorzystania Wielolufowego Karabinu Maszynowego. 

 

W związku z realizacją Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych tarnowskie wyroby mogą się znaleźć w 8 z 14 programów modernizacyjnych, a także w innych projektach związanych np. z modernizacją czołgu LEOPARD-2 oraz Wozu Rozpoznania Technicznego. Do większości programów Zakłady Mechaniczne mogą oferować uzbrojenie i sprzęt wojskowy.  Ponieważ w ramach programów modernizacyjnych część wyrobów zostanie zakupiona od dostawców zagranicznych, spółka zawarła dotychczas porozumienia z 17 firmami zagranicznymi. Ma to stanowić przygotowanie  do podjęcia produkcji kooperacyjnej, dostaw uzbrojenia oraz zapewnienia serwisowania na rzecz firm zagranicznych przy dostawach dla MON.

 

Warto dodać, że polskie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego zabiegają o  równorzędne – z oferentami zagranicznymi – traktowanie w zakresie oferowanych cen. W praktyce bowiem przedsiębiorcy krajowi muszą przedstawiać ceny w realizowanych przetargach w kwocie brutto, a zagraniczne przedsiębiorstwa w związku z eksportem oferują je po cenie netto. W rezultacie wyroby polskie już na etapie ofertowania są „droższe” o 23%.  Dodatkowo producenci w wielu krajach UE otrzymują rządowe dotacje za eksport.

Silną pozycję Zakładów Mechanicznych Tarnów potwierdza zdobycie Gazeli Biznesu za 2014 rok w rankingu współorganizowanym przez Puls Biznesu. Spółka znalazły się wśród najdynamiczniej rozwijających się firm w kraju. Procentowy przyrost przychodów w latach 2011-2013  na poziomie 154 % zapewnił jej 75. miejsce w Małopolsce w 15.edycji rankingu.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button