Aktualności

Miliony na oświatę

Już od kilku lat połowa brzeskiego budżetu gminy przekazywana jest na wydatki związane z oświatą, w ubiegłym roku wydano na ten cel 44 miliony złotych. Gmina dokłada do subwencji kilka milionów, oprócz tego łoży na remonty budynków mieszczących szkoły i przedszkola, w tamtym roku była to kwota prawie 600 tysięcy złotych. -Kształcenie i wychowanie młodzieży jest naszym obowiązkiem, jeżeli chcemy się z niego dobrze wywiązywać, musimy ponosić duże nakłady – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.
Uczniowie brzeskich szkół odnoszą wiele sukcesów w czasie konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Dla kilkudziesięciu najlepszych uczniów każdego roku fundowane są stypendia.
Władze Brzeska starają się także o pozyskiwanie pieniędzy na realizację szkolnych projektów, od października w dziesięciu szkołach z terenu gminy realizowany jest program „Złap szansę – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości w kształceniu w ramach indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych w gminie Brzesko”. W ramach projektu pół tysiąca uczniów bierze udział w zajęciach wyrównawczych i twórczych, szkoły doposażone zostały w pomoce dydaktyczne. Na realizację programu gmina pozyskała pół miliona złotych.

/UM Brzesko/

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button