Aktualności

Modernizacja drogi wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizował niezwykle istotną z punktu widzenia mieszkańców inwestycję przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym. Dzięki zabiegom mieszkańców, sołectwa oraz samorządu gminy Borzęcin, przy wsparciu radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Adama Kwaśniaka przebudowano ponad 200-metrowy odcinek drogi w centrum miejscowości, gdzie ze względu na brak odwodnienia pojawiały się uciążliwości w postaci zastoisk wodnych, co stanowiło zagrożenie nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale poważny problem dla pieszych poruszających się chodnikiem w ciągu drogi.

W ramach realizowanej inwestycji sfrezowano istniejącą nawierzchnię, przebudowano ściek przykrawężnikowy na długości 202 metrów, wykonano studnię ściekową uliczną wraz z przykanalikiem oraz studnię chłonną celem odprowadzenia wód opadowych z drogi. Istniejąca podbudowa została zagęszczona, a podłoże wzmocnione geosiatką z włókien szklanych. Na modernizowanym odcinku drogi położono trzy warstwy z betonu asfaltowego: podbudowy, wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 18 centymetrów. Wzmocniono również pobocza i wykonano oznakowanie poziome jezdni.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z Dębicy, a koszt realizowanego zadania zamknął się kwotą ponad 320 tysięcy złotych.

(tell)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button