Aktualności

Nagrody poetyckie rozdane

5. gala Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i „Małe Źródło” w Centrum Sztuki Mościce za nami. Do dzielnicy Tarnowa stworzonej przez prezydenta Ignacego Mościckiego zjechali znakomici goście, a laureatami zostali poeci z całego kraju. Galę rozdania nagród poprowadził znany aktor filmowy i telewizyjny, miłośnik Leonarda Cohena, prof. Stanisław Górka. Prawie osiemset tekstów nadesłanych przez dwustu twórców oceniało jury w składzie: pochodzący z Borzęcina poeta, dziennikarz Józef Baran, dziennikarz, poeta i autor tekstów Adam Ziemianin, aktorka Beata Paluch oraz poetka Jadwiga Malina. Gościem gali był Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, a patronat honorowy nad konkursem objęła Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Było rozdanie nagród, recital prof. Stanisława Górki oraz dyskusja na temat kondycji i roli polskiej poezji, jak również roli internetu w propagowaniu tej dziedziny sztuki.Od czasu pandemii nie tylko nauczyliśmy się, ale i zrozumieliśmy, że można skutecznie wykorzystywać to narzędzie w rozpowszechnianiu poezji. I okazuje się, że zwolenników jest więcej, aniżeli mogliśmy sobie wyobrazić. I choć poezja nie jest pewnie sztuką masową, to dzięki internetowi może docierać do mas. Tak się zresztą dzieje – widać to po liczbie odbiorców, choć, rzecz jasna, w internecie jest też sporo śmieci. Trzeba umieć je oddzielić od wartościowych rzeczy – mówi prof. Stanisław Górka. – Kocham poezję, bo mam pewnie jakiś defekt, podobnie jak mój kolega Wojtek Siemion, obydwaj mamy ten sam rodzaj defektu, cechy osobniczej, polegającej na miłości do tego rodzaju sztuki. To przyszło i zostało. Czasami ludzie czytają poezję i płaczą i ja też jestem takim mazgajem. Chciałbym, żeby sztuka aktorska, którą reprezentuję, dokonywała poezją pewnego oczyszczenia, wstrząsu dla ludzi. Dzisiaj też się to stało, uczestnicy spotkania bez wątpienia tego doznali. Doznali katharsis, bo po to właśnie jest poezja. Życzyłbym sobie, żeby poezja płynęła od serca do serca, od mózgu do mózgu, działała na różne zmysły – uzupełnia.

W tym roku po raz pierwszy wystartowało tzw. Małe Źródło – nagrodzono teksty także młodych, dobrze rokujących poetów. Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia dla Natalii Dygaś i Oliwii Sachy, a za najlepszy zestaw konkursowy uznano prace Dobrochny Kołeczek.

Dorośli poeci otrzymali wyróżnienia honorowe nagrodzone publikacją w wydawnictwie pokonkursowym (tomie wierszy). Były też wyróżnienia specjalne (finansowe) dla: Przemysława Krajewskiego, Miry Król, Magdaleny Wiśniewskiej-Ciaś i Aleksandry Michalik-Borkowskiej. Trzecie miejsce otrzymała Katarzyna Justyna Zychla, drugie Magdalena Cybulska, pierwsze zaś Jan Biela.

Co ciekawe, ten ostatni jest chemikiem zawodowo związanym z ukończonymi studiami. – Jestem inżynierem i niespełnionym humanistą, moje humanistyczne ego nie jest spełnione. Piszę od lat, w wolnych chwilach też rzeźbię. Nie jest prawdą, że poeci chodzą tylko z głowami w chmurach. Są ludźmi z krwi i kości, uprawiają różne zawody. Mają po prostu wysoką wrażliwość. Powiem więcej – poezja to też praca rzemieślnicza przy użyciu słów i ja ją również w ten sposób traktuję – mówi Jan Biela.

– Jan Biela nie jest poetą z przypadku, on stworzył swój własny świat, jego poezja jest spójna. W 2018 roku otrzymał trzecią nagrodę w tym konkursie, ma poważny i znakomity warsztat poetycki. Dziś Pan Jan spełnił swoje poetyckie ego – mówi inicjator „Źródła”, przewodniczący jury, poeta Józef Baran. Poezja była, jest i będzie, niemożliwe, żeby nie istniała, bo wiele osób nie potrafi bez niej żyć. Komputer można nauczyć pisać wiersze, lecz nie można go nauczyć indywidualności i czucia, własnego śladu. Tego maszyna nie zrobi, ona nie ma wrażliwości, którą mają nasi poeci, także laureaci naszego ogólnopolskiego konkursu. To naprawdę ważny i prestiżowy konkurs – dodaje.

Spotkanie skomentował również Marszałek Witold Kozłowski: – Bardzo gratuluję panu Józefowi Baranowi, który jest pomysłodawcą tego wydarzenia, pani dyrektor Centrum Sztuki Mościce i panu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, za to, że tak sprawnie je realizują. Jeżeli człowiek przeżyje taki wieczór z poezją, to serce rośnie. Po tym okresie pandemii cieszy to, że mamy tylu wspaniałych twórców, którzy uwielbiają ojczystą mowę i  starają się za pomocą pięknych słów wyrazić swoje emocje, odczucia, przekonania, wyobrażenia.

Zadowolenia z organizacji 5. edycji wydarzenia nie krył Piotr Kania z Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie: – To dla nas, jako współorganizatorów wydarzenia, mały jubileusz i powód do dumy. Nie przypuszczałem, że nasze rozmowy z Józefem Baranem zbudują przedsięwzięcie, które nie tylko stanie się marką znaną na mapie ogólnopolskich zmagań literatów, ale przekroczy także granice kraju, bo przecież co roku startują w nim Polacy rozsiani w różnych zakątkach świata. To wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy z Centrum Sztuki Moście w Tarnowie. W tym czasie otrzymaliśmy ponad tysiąc zgłoszeń – około pięciu tysięcy wierszy.  Warto przywołać osoby zaangażowane w zorganizowanie tej i poprzednich edycji „Źródła”. Są to: Anna Chmura, Anna Banach, Maciej Aleksander, Marek Karpiński, Agnieszka Kawa, Anna Sadowska, Aleksandra Kapa, Agnieszka Latała, śp. Marek Karwala, grono zacnych jurorów: Józef Baran, Adam Ziemianin, Beata Paluch, Jadwiga Malina, a także współpracowników z Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Nie bez znaczenia były także skrzydła patronatu roztoczone przez marszałków województwa: Jacka Krupę i Witolda Kozłowskiego oraz członka zarządu województwa małopolskiego Iwonę Gibas, wsparcie organizacyjne i finansowe samorządu gminy Borzęcin z wójtem Januszem Kwaśniakiem oraz pomoc radnego wojewódzkiego V kadencji – Adama Kwaśniaka. Dziękuję wszystkim, a w szczególności Poetkom i Poetom. Życzę wielu wspaniałych wierszy, które podbiją serca jurorów a nam – czytelnikom – pozwolą lepiej zrozumieć świat. Mamy wspólnie nadzieję, że kolejne edycje „Źródła” pozwolą nam uczynić z tego wydarzenia jeszcze większe święto poezji i jej autorów, a grono zacnych jurorów po raz kolejny będzie miało okazję do stawiania wysokich ocen jego uczestnikom. 

Galę finałową podsumowała także Dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura: – Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego spotkania, z całego konkursu, ze współpracy, a przede wszystkim z tego, że Małopolska Nagroda Poetycka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Myślę, że wszyscy w jakiś sposób tego potrzebujemy, aby się zatrzymać, zastanowić, przeczytać coś, co skłoni nas do refleksji czy wzruszy. Właśnie te wieloznaczności w poezji, o których wspomniał pan Józef Baran we wstępie do tegorocznego tomu pokonkursowego, sprawiły, że to nasze „Źródło” jest tak wyjątkowe.

Organizatorami Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Patroni medialni: krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz kwartalnik literacki „Czas Literatury”. A kolejna edycja – za rok. 

(h)

Foto: Przemysław Sroka, Centrum Sztuki Mościce

Pełną relację z gali finałowej  można obejrzeć pod adresem:

https://youtu.be/bEII4BxjJ3g

Protokół Jury Konkursowego
Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”
edycja piąta, 2021 rok

Jurorzy, w trakcie spotkania w dniu 17 sierpnia 2021 roku w siedzibie Domu Wiejskiego w Warysiu (placówka terenowa Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie), w składzie: Józef Baran (przewodniczący), Beata Paluch, Adam Ziemianin, Jadwiga Malina (członkowie Jury) uzgodnili wspólny werdykt i wybrali nagrodzone prace konkursowe.

Za najlepszy zestaw konkursowych wierszy nagrodami pieniężnymi zostali nagrodzeni następujący uczestnicy:

 • I nagroda (3000 zł) – zestaw oznaczony godłem Finlandia – Jan Biela, woj. małopolskie
 • II nagroda (2000 zł) – zestaw oznaczony godłem Przetacznik – Magdalena Cybulska, woj. łódzkie
 • III nagroda (1000 zł) – zestaw oznaczony godłem SUMMER – Katarzyna Justyna Zychla, woj. lubuskie

Pięć równorzędnych wyróżnień za zestaw wierszy po 500 zł (w kolejności alfabetycznej godeł):

 1. Lapis – Przemysław Krajewski, woj. pomorskie
 2. Najeżka – Marta Królik-Batorowicz, woj. mazowieckie
 3. Niezapominajka – Magdalena Wiśniewska-Ciaś, woj. świętokrzyskie
 4. Pliszka Siwa – Aleksandra Michalik-Borkowska, woj. opolskie

Dwie równorzędne Nagrody Specjalne po 750 zł, za utwór związany z regionem Małopolski, za zestawy wierszy, otrzymują (w kolejności alfabetycznej godeł):

 1. BLISTER, Jan Racut, woj. małopolskie
 2. Jesion, Mariusz Baryła, woj. łódzkie

Wyróżnienia honorowe, nagrodzone publikacją w wydawnictwie pokonkursowym, przyznano następującym wierszom:

 1. Babcia Eugenia z meldunkiem przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, godło: Źródlana butelkowana, Anna Czartorzewska
 2. O melodii i świetlówkach, godło: Kosodrzewina, Lucyna Dyrcz-Kowalska
 3. Requiem głuche, godło: El Greco, Marzenna Lewandowska
 4. Przypowieść o dywanie, godło: Prometeusz, Janusz Koryl
 5. *** (Kochana mamo), godło: SOWA, Agnieszka Barańska-Stasiak
 6. Depozyt zbawienny, godło: Ament, Mateusz Czarnecki
 7. Ojcze mój, godło: Szczęśliwy powrót, Irena Niedzielko
 8. Karolina von S., godło: Tess, Anna Piliszewska
 9. O nas, godło: Miejsca, Edyta Wysocka
 10. Tylko nie mów nikomu, godło: Protazy, Tadeusz Knyziak
 11. Daktylos, godło: ROZBRYK, Anna Luberta-Kowal
 12. Bocheńskość, godło: po_etyczna, Kamila Kaczmarczyk
 13. By było, godło: Gonzalez, Adam Chrupczak
 14. Przystań, godło: Koala, Gabriela Bartnicka
 15. Tożsamotność, godło: Tożsamotność, Michał Pietrak
 16. Onamudaj empiryczny, godło: Ugier jasny, Zbigniew Pikuła
 17. To ja, godło: A.CH., Andrzej Chruściel
 18. Latarnia, godło: Bez za domem, Ewa Kopeć
 19. Rozmowy z matką, godło: Ulica Zakręt, Władysław Edelman
 20. Dygresja (chata), godło: MM, Mariusz Marć
 21. Przestrzeń, godło: Rubin, Bogdan Nowicki
 22. Lata 20. nowego tysiąclecia, godło: Coca cola to nie jest to, Rafał Baron
 23. Lublin, godło: Kostia, Urszula Lewartowicz
 24. Harmonia egzystencji, godło: anezram, Barbara Felczak
 25. Za płotem, godło: Tuż za miedzą, Irena Świerżyńska,
 26. Wirtualne święta 2020, godło: JEDYNKA, Janusz Olearnik
 27. *** (gdybyś zawołał mnie…), godło: Agul, Agnieszka Bąk
 28. Doktor powiedział że ból serca pragnie się z kimś dzielić, godło: Malina, Marta Wójcik
 29. Łemkowska welija, godło: Biały bursztyn, Ada Jarosz
 30. Pani z baru, godło Nancy, Małgorzata Kraus
 31. Nikifor jesienny z cyklu: Pejzaże beskidzkie, godło: Epifania, Arkadiusz Stosur

Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”
edycja pierwsza, 2021 rok

Za najlepszy zestaw konkursowych nagrodzona I nagrodą w wysokości 900 zł, została Dobrochna Kołoczek, godło: Agatha, woj. małopolskie.

Dwa równorzędne wyróżnienia za zestaw wierszy po 200 zł (w kolejności alfabetycznej godeł):

 • Auris – Natalia Drygaś, woj. małopolskie
 • Olili11 – Oliwia Sacha, woj. małopolskie

Powiązane artykuły

Back to top button