Aktualności

Najlepsi gimnazjaliści

Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodnicz ych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka o bcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie  podstawowym i rozszerzonym. Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach  gólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego.  Do tegorocznego egzaminu przystąpiło w powiecie brzeskim 1006 uczniów, najlepsi okazali się gimnazjaliści z gminy Czchów.

W skali całego powiatu brzeskiego:
I. miejsce zajęło Gimnazjum w Tworkowej;
II. miejsce – Gimnazjum w Jurkowie;
IV. miejsce – Gimnazjum w Tymowej;
V. miejsce – Gimnazjum w Złotej.
    W całym tarnowskim regionie czchowskie gimnazja mieszczą się w ścisłej czołówce zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej.

     Gratulujemy!

Powiązane artykuły

Back to top button