Aktualności

Nowe szanse rozwoju dla najmłodszych

W szkołach podstawowych  gminy Gnojnik od października odbywają się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Nowe szanse – łatwiejszy start w edukacji”. Dzieci z klas I – III mogą nadrabiać edukacyjne zaległości oraz rozwijać swoje zdolności.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opiera się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia. Bogata oferta zajęć dostosowana jest do możliwości edukacyjnych dzieci, dzięki czemu słabsi uczniowie mogą zniwelować dotychczasowe braki w nauce. Natomiast dzieci zdolne otrzymały szansę rozwijania swoich umiejętności oraz poszerzania wiedzy.

Szkoły łącznie mają do wykorzystania ponad 2 200 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających indywidualne predyspozycje i umiejętności uczniów. We wszystkich placówkach odbywają się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (zwłaszcza zagrożonych ryzykiem dysleksji) oraz gimnastyka korekcyjna. Zdolności matematyczno-przyrodnicze rozwijać mogą wychowankowie szkół podstawowych w Biesiadkach, Gosprzydowej, Gnojniku i Lewniowej. W dwóch ostatnich z wymienionych szkół odbywają się również zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Najmłodsi mieszkańcy Biesiadek, Żerkowa, Lewniowej, Uszwi oraz Zawady Uszewskiej mający zaburzenia rozwoju mowy mogą w swoich szkołach korzystać z zajęć logopedycznych. Ponadto, w Szkole Podstawowej w Biesiadkach odbywają się zajęcia z języka angielskiego, a w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej zajęcia szachowe oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. W Uszwi dzieci uczęszczają na zajęcia taneczne oraz zajęcia rozwijające zdolności plastyczne, natomiast w Gnojniku odbywają się zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami.

Oprócz inwestowania w kapitał ludzki w ramach projektu możliwe stało się również ulepszenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych. Placówki zakupiły bowiem materiały oraz sprzęt, które zostaną wykorzystane nie tylko podczas zajęć w ramach projektu, ale będą służyły szkołom i dzieciom przez kolejne lata.

Koszt realizacji zajęć edukacyjnych w wysokości ponad 96 tys. zł zostanie w całości pokryty ze środków zewnętrznych.

Projekt pn. „Nowe szanse – łatwiejszy start w edukacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

UG Gnojnik

Powiązane artykuły

Back to top button