Aktualności

Nowy system odbioru odpadów

Od 1 lipca 2013r. odbiorem odpadów na terenie  gminy Brzesko, będzie zajmować się firma Brzeskie Zakłady Komunalne Sp z o.o. z/s Brzesko ul. Słowackiego 1.

Odpady segregowane: plastik, szkło, makulatura odbierane będą 1 x w miesiącu, pozostałe odpady których nie wysegregujemy (tzw. zmieszane – balast) odbierane będą 2 x w miesiącu.

Harmonogram odbioru odpadów można znajść na stronie www.bzk.com lub www.brzesko.pl

Powiązane artykuły

Back to top button