Aktualności

Obchody jubileuszu 40-lecia Szpitala

Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera w Brzesku rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła koncelebrowaną przez ks. Prałata Józefa Drabika, ks. Prałata Władysława Pasiuta, ks. Proboszcza Wojciecha Wernera oraz Kapelana Szpitala ks. Józefa Waśko.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku (RCKB), gdzie odbywała się dalsza część obchodów.

W obchodach jubileuszu Szpitala udział wzięło wielu znamienitych Gości, a wśród nich: Pani Poseł Józefa Szczurek -Żelazko, Pan Poseł Stanisław Bukowiec, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Józef Gawron oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Malec-Lech, II Wicewojewoda Małopolski, Pan Mateusz Małodziński, Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Brzyk, zastępca dyr. OW NFZ w Krakowie Pan Robert Dziedzic oraz przedstawiciele władz powiatowych, Wójtowie i Burmistrzowie oraz przedstawiciele władz gmin Powiatu Brzeskiego, przedstawiciele podmiotów leczniczych i instytucji publicznych, samorządowych, a także przedsiębiorcy oraz oczywiście emerytowani i obecni Pracownicy Szpitala w Brzesku.

Dyrektor Szpitala Pani Alicja Syty wraz ze Starostą Brzeskim Panem Andrzejem Potępą przywitali wszystkich przybyłych Gości.

Następnie zaprezentowano film przygotowany z okazji 40-lecia Szpitala ukazujący rozwój placówki na przestrzeni lat.

W czasie tych 40 lat w nowym budynku, szpital przeszedł ogromne zmiany. Jest to zasługa przede wszystkim setek lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych i niemedycznych szpitala i kolejnych dyrektorów, którzy stawiali na rozwój i budowanie wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować serdecznie wszystkim byłym i  obecnym Pracownikom szpitala za ich wysiłek i zaangażowanie – mówiła dyrektor Alicja Syty – Jest to także zasługa mieszkańców, darczyńców, sponsorów, a także samorządu powiatu brzeskiego na czele ze Starostą Brzeskim Panem Andrzejem Potępą i jego dwoma poprzednikami,  lokalnych ambasadorów, mam tu na myśli Panią Poseł Józefę Szczurek -Żelazko, służb Wojewody,  samorządu wojewódzkiego czy władz gmin powiatu brzeskiego, za co również składam serdeczne podziękowania.

W czasie uroczystości, postanowieniem Prezydenta PR na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali:

– za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w ochronę zdrowia

Złotym Krzyżem Zasługi Pani Ewa Cierniak-Lambert,

– za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

Złotym Krzyżem Zasługi Pani Danuta Martyna-Łuciów,

– za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Kazimierz Brzyk.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Złotym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

Pani Maria Cichowska

Pani Maria Giebułtowska -Panek

Pani Marta Opach

Pan Artur Siudziński

Pani Adelina Skupiewska

Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski w uznaniu zasług pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzesku, na wniosek Starosty Brzeskiego, wyróżnił Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla ochrony zdrowia” następujące osoby:

Pani Alicja Bednarz, Pani Ewa Biel, Pani Elżbieta Biernacka, Pan Zbigniew Borcz, Pani Barbara Bzdak, Pani Danuta Dadej, Pani Małgorzata Dadej, Pan Krzysztof Drużkowski, Pani Barbara Janusz, Pani Grażyna Jurek, Pani Zofia Majcher, Pani Jolanta Michałek, Pani Marta Noworól, Pani Cecylia Puła, Pan Krzysztof Rembiasz, Pani Małgorzata Roczniak, Pani Barbara Rudnik, Pani Urszula Strojny, Pani Krystyna Wisłocka, Pan Tadeusz Zych, Pan Zbigniew Kohla, Pan Zbigniew Żabiński

Dyrektor SPZOZ Pani Alicja Syty wręczyła również podziękowania za całokształt współpracy na rzecz brzeskiego szpitala dla:

Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko, Posłanki RP, byłego Dyrektora SPZOZ w Brzesku

Pana Mateusza Małodzińskiego – II Wicewojewody Małopolski

Pana Józefa Gawrona – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

Pani Marty Malec-Lech- Członka Zarządu Województwa Małopolskiego

Pan Andrzeja Potępy- Starosty Brzeskiego

Pana Jarosława Foremnego –Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pana Bogusława Chmielarza-Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku

Pana  Janusza Potery- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

Pani Doroty Żak – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku

Pana Włodzimierza Czopa, długoletniego lekarza chirurga w SPZOZ w Brzesku

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień oraz wypowiedziach zaproszonych Gości, na scenie wystąpił Chór Gaudium, który pięknym występem uświetnił uroczystość.

Powiązane artykuły

Back to top button