Aktualności

Ochrona zabytków Małopolski. Ruszył nabór wniosków

Województwo Małopolskie ogłasza kolejną edycję konkursu pn. „Ochrona zabytków Małopolski” na 2024 rok. Łączna pula środków na ten cel wynosi 4 mln zł.

O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się w województwie małopolskim.

Wnioski o dotacje należy wypełniać elektronicznie w generatorze wniosków na stronie www.dziedzictwo.malopolska.pl, a następnie wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji wniosku, wraz z załącznikami, dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie do 15 grudnia 2023 roku, do godz. 16.00.

Powiązane artykuły

Back to top button