Aktualności

Oficjalnie otwarto Dzienny Dom Senior+

Wczoraj przy ulicy Okocimskiej, otwarto oficjalnie Dzienny Dom Senior+. Wśród znamienitych gości znaleźli się wicewojewoda Józef Gawron, przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz Związku Emerytów i Rencistów, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Czyżycka-Paryło, radni miejscy, dyrektor SP ZOZ Adam Smołucha, wykonawca remontu i adaptacji pomieszczeń Tadeusz Wolsza, pracownicy urzędu miejskiego odpowiedzialni za wykonanie inwestycji, kierownik Dziennego Domu Senior+ w Limanowej – Wiktoria Zelek oraz najbardziej zainteresowani – seniorzy.

Dom Seniora pobłogosławił ksiądz dziekan Józef Drabik.

Od dawna dostawaliśmy sygnały o tym, że utworzenie dziennego domu seniora jest koniecznością. Ludzi starszych stale przybywa i w związku z tym muszą powstawać miejsca, w których ci mogą się spotykać, odpoczywać i rehabilitować się. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior+, za pieniądze te wyremontowaliśmy parter budynku. Dzięki temu powstało 20 miejsc dla seniorów z gminy Brzesko – mówił w czasie otwarcia burmistrz Grzegorz Wawryka.
Działania władz gminy w zakresie tworzenia miejsc przyjaznych dla seniorów chwalił wicewojewoda Józef Gawron. –Gratuluję wykonania tej niezwykle potrzebnej inwestycji. Cieszę się, że na mapie województwa pojawiają się placówki, w których osoby w podeszłym wieku znajdują kompleksową opiekę. W ubiegłym roku tylko dwóm samorządom w województwie małopolskim udało się pozyskać dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior+.

Utworzenie dziennego domu seniora kosztowało blisko 400 tysięcy złotych, prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzone zostały w ubiegłym roku. Pieniądze na uruchomienie domu seniorów pochodziły z wieloletniego programu Senior+ na lata 2015-2020. 20 procent tej kwoty stanowił wkład własny gminy. Dzienny Dom „Senior+” jest pierwszą tego typu placówką w gminie Brzesko.

Szczegółowe informacje na temat naboru do Dziennego Domu „Senior+” można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku przy ulicy Mickiewicza 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie, pod numerem 14 66 315 83.

Otwarcie oficjalne :: Dziennego Domu Seniora+

Otwarcie oficjalne :: Dziennego Domu Seniora+

Otwarcie oficjalne :: Dziennego Domu Seniora+

Otwarcie oficjalne :: Dziennego Domu Seniora+

Otwarcie oficjalne :: Dziennego Domu Seniora+

Powiązane artykuły

Back to top button