Aktualności

Osiedle Igloopol do rewitalizacji

W dniu 6 czerwca br. w Urzędzie Gminy Borzęcin podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie”. W ramach inwestycji, która realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna drogi, chodnik oraz sieć oświetlenia ulicznego. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Bud-Dróg Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz z Przyborowa. Koszt planowanych prac, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 1 017 280 złotych, a termin realizacji inwestycji określono na 540 dni od daty podpisania umowy.

Zakres robót objętych umową obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia lub skutecznego zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych w tym m.in.: rozbiórki istniejących elementów drogowych chodnika i nawierzchni bitumicznej,

budowy nowego chodnika, budowy odwodnienia punktowego, wykonania nawierzchni bitumicznej, przebudowy zjazdów indywidualnych, formowania poboczy oraz przebudowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego.

– To zadanie kompleksowo modernizuje infrastrukturę publiczną osiedla. Realizacja projektu w sposób zdecydowany poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców tej części Przyborowa – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.  – Ale to nie wszystko dodaje. – Aktualnie prowadzone są prace projektowe w zakresie połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów z siecią wodociągową w miejscowości Borzęcin, co umożliwi zainteresowanym mieszkańcom osiedla Igloopol włączenie do nowego wodociągu. Roboty budowlane na tych dwóch inwestycjach będą prowadzone równolegle.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie” Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja 3 PGR w wysokości 909 829 złotych, co stanowi 98% wartości inwestycji. Pozostałe 2% stanowi wkład własny Gminy Borzęcin.

Powiązane artykuły

Back to top button