Aktualności

Borzęcki GOK podsumował rok

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz organizacji czasu wolnego mieszkańców gminy Borzęcin. „Jesteśmy organizatorem konkursów, przeglądów tych gminnych, jak również wojewódzkich. Przy naszej placówce funkcjonuje Zespół Pieśni i Tańca Borzęcanie, który w pięciu grupach skupia łącznie około 80 osób. W trakcie roku prowadzimy także zajęcia w różnych zakresach, m.in. nauki gry na instrumentach, nauki tańca i aerobik, pracownię plastyczną i inne. Wspólnie ze szkołami działającymi na terenie gminy organizujemy konkursy wiedzowe, z klubami sportowymi imprezy sportowe, itp.” – rozpoczął podsumowanie rocznej pracy dyrektor Piotr Kania

GOK jest także wydawcą lokalnej gazety – pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”. Swoje zadania GOK realizuje przez jednostkę macierzystą oraz system świetlic wiejskich w 7 miejscowościach gminy Borzęcin.

W okresie wakacyjnym organizowane jest  kilka imprez plenerowych, z których największa to Borzęckie Święto Grzyba. Impreza ta to dwa dni wyśmienitej zabawy z koncertami największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

W trakcie 2012 roku udało się zrealizować wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, konkursy oraz imprezy plenerowe. Niektóre z nich to:

 • XI Turniej Strzelecki „Snajper” – Współorganizacja imprezy z Kołem Strzeleckim z Bielczy. Rywalizacja zawodników z gminy Borzęcin oraz powiatu brzeskiego.
 • Silnie obsadzone Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach szybkich P-15. W zawodach biorą  udział najlepsi szachiści z Polski południowej, Ukrainy i Słowacji.
 • Koncert Bydgoskiej Orkiestry Muzyki Filmowej – w koncercie nazwanym „SYMPHONY THE BEST” zaprezentowano  największe hity muzyki filmowej, musicalowej i klasycznej.
 • Zawody sportowe o Puchar Wójta – Drużynowe i indywidualne zawody sportowe dla mieszkańców gminy Borzęcin o puchar i nagrody wójta gminy Borzęcin i GOK Borzęcin.
 • Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów – w Borzęcinie Dolnym i w Bielczy.
 • Dni Gminy Borzęcin – Turnieje sportowe i konkursy w różnych dyscyplinach. Wystawy i występy zespołów działających w gminie Borzęcin.
 • Borzęckie Święto Grzyba – Impreza plenerowa w trakcie której między gospodarstwami agroturystycznymi z regionu rozgrywany jest konkurs na najlepszą potrawę z grzybów. W trakcie imprezy konkursy i zabawy dla dzieci, dla starszych oraz Turniej Sołectw. Gwiazdy zeszłorocznej imprezy to: Zespół Ira i Zespół Bajm.
 • W ramach obchodów 94. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w Borzęcinie uroczystość upamiętniającą Pacyfikację Wsi Waryś połączona z obchodami III Gminnego Święta Niepodległości.

Projekty inwestycyjne realizowane przez GOK w Borzęcinie w 2012 roku

W 2012 roku dokończono rozpoczęte w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i doposażenie na terenie Gminy Borzęcin obiektu Gminnego Ośrodka Kultury”. Zadanie realizowane było w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowite koszty operacji wynikające z podpisanej z UMWM umowy to kwota 652 113,97 zł, przy finansowaniu 75% środki europejskie, 25% wkład własny.

Finansowanie:

 • Kwota 397 629 zł – wartość dofinansowania ze środków europejskich.
 • Kwota 254 484,97 zł – wartość wkładu własnego przekazanego przez gminę Borzęcin (ale zwrócony do UG Borzęcin VAT w kwocie 38923,00 zł.

Przedmiotem realizowanego zadania w I etapie (2011r.) było wykonanie robót remontowych w piwnicach Domu Ludowego (214 595,16 zł brutto). Dzięki gruntownemu remontowi piwnice GOK nabrały nowego kształtu i funkcjonalności. W odnowionych pomieszczeniach odbywają się zajęcia zespołu Pieśni i Tańca Borzęcanie, tutaj też przechowujemy wszystkie komplety strojów. Do użytku są także 3 sale i kilka pomieszczeń magazynowych.

W ramach II etapu projektu w 2012r. doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt do prowadzenia działalności. Mowa tu o zakupie profesjonalnego nagłośnienia przenośnego niemieckiej firmy Dynacord i oświetlenia o wartości ponad 120 tys. zł. Zakupiono także przenośną scenę o wymiarach 6×7,5m z zadaszeniem na kwotę prawie 90.000 zł. Instytucja doposażyła się dodatkowo m.in. w nowoczesny sprzęt komputerowy (20 sztuk), drukarki, ksero, sprzęt audio-wideo.

Ostatnim elementem projektu były dostawa i instalacja sprzętu związanego z funkcjonowaniem Sali Imprez GOK. Zakupiono ekran o wymiarach 350 X 250 cm i nowoczesny projektor multimedialny, kotary na scenę i zasłony okienne oraz automatyczne systemy zasuwania/odsuwania. Wszystkie mechanizmy są zdalnie sterowane, a zasłony na okna – poprzez zastosowanie specjalnych materiałów – pozwalają praktycznie na zupełne zaciemnienie Sali. Wartość zadania w II etapie – 437 518,81 zł brutto.

Całkowite koszty operacji wynikające z podpisanej z UMWM umowy to kwota 652 113,97 zł.

 

Dodatkowo w ramach budżetu Gminy Borzęcin na 2012 rok Rada Gminy w Borzęcinie przyznała dla GOK Borzęcin dotację celową w kwocie 30.000 zł na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie instalacji kotar w budynku wielofunkcyjnym w Bielczy.

 

Projekty miękkie realizowane przez GOK w Borzęcinie w 2012 roku

 1. W roku 2012 realizowano projekt pn. „Pieśni ludu krakowskiego – Borzęcin i okolice” – promocja lokalnej twórczości kulturalnej na bazie wydanej książki powstałej w oparciu o zebrany materiał etnograficzny dotyczący folkloru ziemi borzęcińskiej. Projekt realizowano w ramach PROW działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 „Małe projekty”. Koszty całkowite projektu to kwota 29.032,36 zł, z czego 18.570,20 zł to kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego, kwota 6.969,20 zł to wartość wkładu własnego przekazanego przez samorząd gminy Borzęcin. Pozostałe koszty stanowią wkład GOK Borzęcin. Celem operacji było kultywowanie i zachowanie tradycji, ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru oraz integracja mieszkańców wokół własnej, bogatej tradycji muzycznego folkloru, a także budowanie tożsamości lokalnej na bazie własnej historii poprzez wydanie książki i organizację imprezy promującej to wydawnictwo.

 

 

 1. Dodatkowo GOK Borzęcin zrealizował zadanie pn. „Wyposażenie wiejskich świetlic terenowych Gminnego Ośrodka Kultury w Bielczy, Warysiu oraz w Borzecinie Górnym”, którego celem jest podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez zakup wyposażenia na wiejskie świetlice terenowe w Bielczy, Warysiu i Borzecinie Górnym oraz zorganizowanie imprez. Zakupiono stoły i zestawy do tenisa stołowego, aparaty fotograficzne, sprzęt komputerowy i RTV, Konsole gier playstation3, gry edukacyjne, sprzęt sportowy. Zakończeniem operacji była organizacja 3 imprez dla dzieci i młodzieży. Projekt realizowano w ramach PROW działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 „Małe projekty”. Koszty całkowite projektu to kwota 32 668,04 zł, z czego 18.808,83 zł to kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego, a kwota 12.196,91 zł to wartość wkładu własnego przekazanego przez samorząd gminy Borzęcin. Pozostałe koszty stanowią wkład GOK Borzęcin.


Projekty planowane przez GOK w Borzęcinie w 2013 roku

Projekt miękki: „Wesele w Borzęcinie – dokumentacja tradycyjnego obrzędu”

Głównym zamierzeniem projektu „Wesele w Borzęcinie – dokumentacja tradycyjnego obrzędu” będzie wydanie książki zawierającej opis obrzędów weselnych, obyczajowości towarzyszących obrzędowi, zapis nutowy pieśni i przyśpiewek weselnych funkcjonujących na terenie Borzęcina i okolic w przeszłości oraz prezentacja fragmentu wesela przez młodzież należącą do Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Będzie to pierwsza praca o takiej tematyce na terenie gminy Borzęcin należącej do obszaru etnograficznego Krakowiaków Wschodnich.

Pierwszym etapem realizacji programu będzie zbieranie materiałów na terenie gminy Borzęcin i gmin ościennych. Zebrany materiał dźwiękowy i słowny zostanie opracowany w formie zapisu nutowego z podłożonym tekstem.

Materiał będzie zweryfikowany pod względem merytorycznym przez wybitnego etnomuzykologa zajmującego się w przeszłości tego typu pracami. Książka będzie w istocie dokumentacją wesela Krakowiaków Wschodnich z opracowaniem o charakterze naukowym.

Obecnie obrzędy weselne są formą będącą w zupełnym zaniku, tak więc inicjatywa zachowania dawnych zwyczajów jest w pełni uzasadniona i potrzebna. Materiał zawarty w książce będzie cennym źródłem informacji dotyczących obrzędowości weselnej, zwyczajów, tradycji dawnej wsi. Materiały zawarte w książce będą mogły być wykorzystane przez amatorskie zespoły ludowe mające w programie obrzęd weselny, zespoły śpiewacze, kapele ludowe.

 

 

Projekt inwestycyjny: „Remont dachu i Sali Imprez GOK Borzęcin”

Obecnie jest  przygotowywana dokumentacja i do 31 marca br. będzie składany projekt na realizację zadania polegającego na remoncie dachu na budynku Domu Ludowego oraz remoncie Sali Imprez GOK Borzęcin.  Sala wykorzystywana jest bardzo często przez większość instytucji z gminy Borzęcin oraz mieszkańców na okolicznościowe imprezy i wesela. Planowana wartość projektu to około 150-200 tys. złotych.

 

Co do imprez planowanych w 2013 roku –  jest ich sporo, część o charakterze lokalnym, cześć ponadlokalnym. Są to imprezy, które realizowane są  z roku na rok, choć pojawiają się i nowe, jak np. w tamtym roku Koncert Bydgoskiej Orkiestry Muzyki Filmowej.  Oprócz wspaniałej muzyki filmowej w tym roku, w planch jest  koncert muzyki poważniej.

I na koniec sztandarowa impreza gminy Borzęcin – Borzęckie Święto Grzyba – Już 9. Edycja tej imprezy, która zaplanowana jest w dniach 24-25 sierpnia. jak zwykle wiele atrakcji, które przyciągają tysiące ludzi do gminy Borzęcin. Tegoroczne gwiazdy, to Blue Cafe oraz zespół Kombi.

„Pierwotnie informowaliśmy o tym, że wystąpi Ewa Farna, bo właśnie ją internauci wybrali w głosowaniu ogłoszonym na Facebook gminy Borzęcin, w którym wzięło udział ponad 4000 osób. Mieliśmy wszystko wstępnie dograne z polskim Managerem zespołu Panią Agnieszką Szubańska, czekaliśmy na początek roku żeby podpisać umowę. Wtedy okazało się, że osoba ta już nie reprezentuje Ewy Farny, a w sprawach związanych z koncertem trzeba kontaktować się z managerem w Czechach, który stwierdził, że w tym czasie nie maja koncertu, ale termin zarezerwowany jest na inne działania”. – tłumaczy Piotr Kania.

„Podsumowując, dopinamy szczegóły występów Blue Cafe oraz zespół Kombi” dodaje.

 

Na przełomie 2012 i 2013 roku utworzone zostały dwie nowe sekcje. Od grudnia naukę tańca prowadzi Dorota Thomas – wielokrotna triumfatorka turniejów tanecznych, posiadająca najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”, występującą w programie TV jak: „Jaka to melodia”, wielokrotną triumfatorkę Grand Prix Polski. W zajęciach uczestniczy ponad 60 osób i odbywają się w czterech grupach:

– Przedszkolaki

– Szkoła podstawowa

– Latino dance dla kobiet

– Kurs tańca dla dorosłych

Głównym założeniem jest stworzenie w Borzęcinie sekcji sportowej tańca towarzyskiego.

Od tygodnia funkcjonuje także szkoła MMA prowadzona przez Tomasza Knapa – klub Fightman z Bochni – Mieszane Sztuki Walki – bo tak właściwie należałoby rozszyfrować ten skrót to połączenie grapplingu, boksu, muay thay i zapasów. Zajęcia odbywają się będą trzy razy w tygodniu i korzysta z nich około 40 osób. Treningi będą prowadzić doświadczeni trenerzy z Fight Club Fightman z Bochni: Tomasz Knap, Maciej Kaczówka, Łukasz Pyrek i Jarosław Rutkowski.

Powiązane artykuły

Back to top button