Aktualności

Płatne staże dla uczniów szkół zawodowych

Wzorem ubiegłego roku uczniowie szkół Powiatu Brzeskiego, biorących udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, będą mogli wziąć udział w stażach, za które otrzymają stypendium stażowe. W okresie lipca i sierpnia 2014 roku programem zostanie objętych 49  uczniów następujących szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

Celem takich działań jest wsparcie pozycji uczniów na rynku pracy poprzez zdobycie pierwszych doświadczeń w pracy zawodowej jak również wykorzystanie  w praktyce wiedzy zdobytej podczas kursów, realizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Wśród 15 przedsiębiorców i instytucji które zadeklarowały chęć współpracy w ramach staży dla uczniów znaleźli się m.in.: Urząd Skarbowy w Brzesku, Zasada-Trans-Spedition,  F.H.U. COMTEL w Brzesku, Urząd Miejski w Czchowie, Urząd Gminy w Iwkowej, Restauracja PLANETA i Restauracja LUNA w Brzesku, AUTOSERWIS w Bochni.

Uczniowie kształcić się będą w następujących branżach: turystyczno –gastronomicznej, usługowej,  oraz informatycznej.
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/Powiat Brzeski/

Powiązane artykuły

Back to top button