Aktualności

Połączenie szkół w Łysej Górze

Wiele wskazuje na to, że od 1 września Publiczne Gimnazjum w Łysej Górze zostanie włączone w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze. Uchwałę potwierdzającą taki zamiar większością głosów podjęła Rada Gminy Dębno.

Aktualnie w Łysej Górze mamy aż trzy szkoły. Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole prowadzi Gmina Dębno. Znajdujące się po drugiej stronie drogi Publiczne Gimnazjum na mocy porozumienia zawartego do 31 sierpnia 2013 roku prowadzi powiat brzeski, a Liceum Akademickie Korpusu Kadetów to prywatna szkoła ponadgimnazjalna, z którą samorząd nie ma nic wspólnego.

U podstaw inicjatywy włączenia gimnazjum w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego legło przekonanie, że pozwoli to obniżyć koszty utrzymania szkoły i uprawnić zarządzanie nie przynosząc żadnych negatywnych skutków z punktu widzenia procesu edukacyjno-wychowawczego. Jednoosobowe zarządzanie ułatwi łączenie etatów pedagogicznych. Równocześnie sprawniejszy przepływ informacji pozwoli skuteczniej realizować nie tylko program nauczania, ale także dostosować nauczanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

Pod względem lokalowym zmiana nie nastręcza żadnych trudności. Obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został niedawno poddany gruntownej modernizacji, dysponuje też odpowiednią liczbą sal lekcyjnych, salą gimnastyczną oraz stołówką.

Powiązane artykuły

Back to top button