Aktualności

Pomnik w nowym miejscu

Nieopodal węzła Brzesko A4 przeniesiony został pomnik ofiar bombardowania pociągu z 5 września 1939 roku. W miejscu dotychczasowego posadowienia pomnika powstała droga prowadząca z węzła w kierunku Brzeska. Z uwagi na to, że mieszkańcy spotykają się przy pomniku, by uczcić pamięć ofiar bombardowania pociągu i wybuchu II wojny światowej,  wykonano także plac i alejkę, zieleniec oraz miejsca parkingowe. Ponadto pomnik przeszedł prace konserwatorskie.

W 1965, w miejscu pochówku kilku osób, które zginęły powstał pomnik ofiar bombardowania pociągu z 5 września 1939 roku. Bombardowanie nastąpiło podczas postoju pociągu z uchodźcami w Słotwinie, przed stacją Brzesko-Okocim, od strony Krakowa. Dokładnej liczby ofiar nie ustalono – szacuje się co najmniej 200 osób zginęło i kilkaset zostało rannych: mężczyzn, kobiet i dzieci. Wydarzenie to uważa się za najtragiczniejsze w czasach II wojny światowej, w tym rejonie Małopolski.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych  z zagospodarowaniem terenu kosztowało 178 070,79 brutto. Przeniesienie pomnika wraz z jego konserwacją zostało zrealizowane w ramach kontraktu „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 – 479+000”, natomiast zagospodarowanie terenu wokół pomnika było przedmiotem odrębnego zamówienia, które obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji otoczenia dla nowego miejsca posadowienia pomnika.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:
– opracowanie dokumentacji projektowej,
– uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień,
– wykonanie niwelacji terenu,
– wykonanie stanowisk postojowych oraz jezdni manewrowej,
– wykonanie ciągów pieszych wraz z dojściem do pomnika (wraz z obrzeżem betonowym),
– montaż kamiennych koszy na śmieci,
– montaż oznakowania pionowego i tablicy informacyjnej dot. pomnika,
– wykonanie oznakowania poziomego,
– zagospodarowanie terenu wraz z zielenią.

/UM Brzesko/

Powiązane artykuły

Back to top button